NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Revegetering
Forsøk med revegetering
Norges økosystemer og det biologiske mangfoldet påvirkes i stadig økende grad av naturinngrep. Eksempler på dette er aktiviteter i tilknytning til kraftutbygging, veibygging, etablering av hyttefelt, alpinanlegg og forsvarsaktiviteter. Bioforsk har i de siste 10-årene vært en aktiv aktør for økt forståelse og forvaltning av mange av de berørte økosystemer og landskapstyper. Bl.a. har Bioforsk opparbeidet seg omfattende kompetanse innen oppformering av stedeget plantemateriale til revegetering i nordnorske og arktisk-alpine strøk, restaurering av kulturlandskap og restaurering av forurensede arealer av tungmetall.

a a a