NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Husdyrproduksjon, dyrevelferd og driftsforhold
sau_balsfjord_hoestbeite. Foto: Odd-Arild Finnes
Dyrevelferd er et samspill mellom en rekke faktorer som helse, fysiske miljø, stell og omsorg, samt egenskaper ved dyret selv slik som art, rase, alder, kjønn og tidligere erfaringer. Dyrevelferd er individets egen opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand, som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø. God dyrevelferd er å sette enkeltindividet i fokus. De sterkeste dyra har ofte en bedre evne til å tilpasse seg, og vi bør derfor ha spesielt fokus på de svakeste individene.

Virksomhet ved Bioforsk Nord Tjøtta

Bioforsk Nord Tjøtta har i økende grad vært delaktig i prosjekt innen dyrevelferd, dyrehelse og driftsforhold hos storfe og sau. Vi har etter hvert opparbeidet oss god kompetanse på dette fagfeltet. Per i dag er det tilsluttet en veterinær på forskningsstasjonen, med dyrehelse og dyrevelferd som spesialfelt. Kompetansen omhandler så vel konvensjonelle som økologiske driftsforhold.

a a a