NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Produktkvalitet i potet
Potet Hovedbilde-.jpg Foto: Per Y Steinsholt
Ulike bruksområder for potet stiller ulike krav til råvaren. Friske og vitale settepoteter og god lagringsevne er viktig for de fleste typer potetprodukter. For egenskaper som tørrstoffinnhold, modenhet, utseende, sukkerinnhold og andre egenskaper kan kravene variere noe mellom produkter.

Potetforskningen i Bioforsk har sterk fokus på bruksegenskaper av ulike sluttprodukter. Det vektlegges ulike egenskaper i ulike forskningsprosjekter, i tillegg til grunnleggende egenskaper som knollstørrelsesfordeling, tørrstoffinnhold og indre og ytre kvalitetsfeil.

Avhengig av hvilke produkter råvaren skal brukes til er det aktuelt å lagre forskjellig og teste ulike egenskaper. For eksempel testes chipspoteter for friteringsegenskaper og/eller sukkerinnhold, poteter til pommes frites for gråmisfarging og friteringsfarge, mens det til matpoteter fokuseres mer på flassing, mørkfarging og skrelle-, koke- og smaksegenskaper.

Bioforsk har kompetanse og prosjekter koblet mot enkeltprodukter, men også sterk fokus på forskningstemaer som berører flere produktgrupper. Eksempler på slike problemstillinger er settepotetkvalitet, lagringsevne og avmodning.

God modenhet er en kvalitetsegenskap som er viktig for flere bruksområder, men kan være vanskelig å oppnå med vår korte vekstsesong. Dårlig avmodning kan gi lavt tørrstoffinnhold, dårlig lagringsevne og poteter som flasser og har mørk friteringsfarge. For å oppnå modne poteter må riktige tiltak settes inn gjennom hele vekstsesongen. 

Vitale settepoteter fri for sykdom er grunnleggende for all potetproduksjon. Fysiologisk kvalitet av settepoteter er blant annet viktig for styring av knollstørrelse og er et tema hvor Bioforsk har vært opptatt av å opparbeide kunnskap.

De fleste poteter lagres i kortere eller lengre tid. Kravene til temperatur vil også variere. Bioforsk Apelsvoll har gode lagringsfasiliteter og i et samspill med sort og dyrkingsteknikk inngår testing av lagringsegenskaper som et viktig element ved testing av bruksegenskaper.

a a a