NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Dyrkingsteknikk i potet
Dyrktekpotet.jpg Foto: Per Møllerhagen

Det er viktig å lære å dyrke både nye og gamle sorter. Viktige dyrkingsrelaterte problemstillinger for Bioforsk er næringsforsyning, vanning og sykdomsbekjemping. I tillegg har vi fokus på forholdene rundt setting og vekstavslutning.


Kvaliteten av poteter påvirkes i stor grad av valg dyrkerne gjør. Bioforsk gjennomfører forskning og kunnskapsutvikling innen dyrkingsteknikk som vil danne basis for fremtidens veiledning. Det jobbes med ulike tidligheter og anvendelser, og økologisk så vel som konvensjonell produksjon.

Bioforsk har generelt god kompetanse på dyrkingsteknikk. Vi arbeider med temaer som er viktige i forhold til å oppnå en effektiv og miljøriktig potetproduksjon som gir god økonomi til produsenten og produkter som etterspørres i markedet.

Bioforsk utarbeider gjødslingsnormer til potet og har generelt stor aktivitet innen næringsforsyning til potet. Andre viktige tema for forsøk de senere årene har vært vekstavslutning/høsting, tiltak rundt setting (forbehandling, setteavstand/settepotetstørrelse/setteforhold) og vanning. Vi arbeider også med spesifikke anbefalinger i forhold til dyrkingsteknikk for ulike sorter og anvendelser, for eksempel i forhold til nitrogengjødsling og setteavstander.

Problemstillinger omkring beising av settepotet, tilak mot ugras, tørråte og ulike insekter er viktige deler av dyrkingsteknikken. Det arbeides med utvikling av plantevernstrategier som skal sikre friske planter samtidig som de gir minst mulig miljøpåvirkning.

Utfordringer omkring dyrking av økologiske poteter løses i et samarbeid mellom fagseksjon for potet og Bioforsk Økologisk, mens Bioforsk Plantehelse har hovedansvar for forskning innen plantevernproblematikk.

 

 

 

 

a a a