NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Sortsprøving i potet
Sortspr_poteter. Foto: Per Møllerhagen

Kontinuerlig prøving av nye sorter sees på som viktig for de fleste anvendelsesområder for potet. Sortsprøving foregår i dag både gjennom offentlig verdiprøvinga og i direkte samarbeid med potetbransjen.


Ulike anvendelser stiller ulike krav til råvarene, og Bioforsk samarbeider med viktige aktører for å skaffe et sortsmateriale tilpasset avtakernes fremtidige behov og ønsker. Foruten potetmottakere og -produsenter er Graminor, Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgivning sentrale aktører.

Bioforsk har gjennom årene opparbeidet seg god kompetanse på sortsegenskaper og sortsprøving. Fagområdet har ansvar for den offisielle sortsprøvingen. Den gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og i samarbeid med regionale enheter i Bioforsk og i Norsk Landbruksrådgivning. Prøvinga danner grunnlag for godkjenning til norsk sortsliste, men gir også nyttig informasjon til de som skal ta sortene i bruk. Videre samarbeides det med enkelte bransjeaktører om gjennomføring av bransjespesifikke sortsprøvinger. Slike prøvinger gir en målrettet og effektiv prøving som gjerne kan kombineres med rask oppformering og testing av dyrkingsteknikk for nye sorter.

Blant viktige elementer i prøvingen av nye sorter er testing av kvalitet til ulike anvendelser, sykdomsresistens, lagringsegenskaper, tørrstoffinnhold, indre og ytre knollkvalitet, agronomiske genskaper (avling, sorteringsutbytte, tidlighet og antall knoller per plante) og sortsbeskrivelse på bakgrunn av knollutseende.

a a a