NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Presisjonsjordbruk
kartpresjordbr.jpg Foto: Audun Korsæth
Presisjonsjordbruk defineres som bruk av avansert teknologi for å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte.

Forutsetningene for plantedyrking varierer mellom ulike deler av samme skifte, dette kan ha både naturgitte og menneskeskapte årsaker. Resultatet er at en ofte ser store avlings- og kvalitetsvariasjoner innenfor et jorde.

Innen presisjonsjordbruket bruker man avansert teknologi for å tilpasse behandlingen av jord og planter til variasjonene innenfor det enkelte skiftet. Målet er å gjøre de riktige tiltak til rett tid på riktig sted. Dette innebærer blant annet å bidra til best mulig utnyttelse av innsatsfaktorer som gjødsel og plantevernmidler.

Vi har i flere år hatt forskningsaktivitet innen presisjonsjordbruk, der bruk av GPS, GIS og ulike sensorer står sentralt. Vi har arbeidet mye med fokus på jordvariasjon. Her har sensoren EM38 stått sentralt. Dette instrumentet måler jordas elektriske ledningsevne, som samsvarer godt med en del stabile jordegenskaper, slik som leirinnhold. Målingene kan gjøres meget raskt, slik at en kan kartlegge store arealer på en effektiv måte. Kart laget ved hjelp av EM38 kan være nyttig for flere formål, for eksempel for å avgjøre hvor jordprøver bør tas innen et skifte.

For å skaffe informasjon om faktorer som varierer mye over tid er det mer hensiktsmessig å måle direkte på plantene. Fordelen med observasjoner på planter i vekst er at plantene viser summen av alle effekter her og nå. I tillegg til at en fanger opp effekter av jordvariasjonen får en også med effekten av andre faktorer, som for eksempel været, samt effekten av samspillet mellom dem.

Refleksjonsanalyse er en effektiv og mye brukt metode for å måle variasjoner i et plantebestand. Metoden baserer seg på at det lyset som reflekteres fra plantene, både synlig lys og lys innenfor det nær-infrarøde området, gir informasjon om en del planteegenskaper slik som næringsstatus og avlingspotensial. Vi benytter metodikken til å gi svar på ulike problemstillinger. Her kan nevnes arbeidet med å utvikle metoder for å gi en optimal tildeling av næringsstoff (særlig nitrogen) både agronomisk, økonomisk og miljømessig. Utvikling av robuste metoder for estimering av kornavlinger er et annet eksempel på en interessant oppgave som vi arbeider med. Vi bruker både bakkebasert måleutstyr og utstyr montert i fly. Det siste tilskuddet på utstyrsfronten er en fjernstyrt mikrodrone (helikopter) som også kan benyttes som platform for målinger av lysrefleksjon.

a a a