NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Sortsprøving i korn
SorterGjodslingKorn.jpg. Foto: Aina Lundon

Kontinuerlig utprøving av sorter er viktig for at det hele tiden skal være tilgjengelig sorter med gode dyrkings- og kvalitetsegenskaper. Sortsprøving foregår i dag gjennom offentlig verdiprøving og i direkte samråd med kornbransjen.


Verdiprøving av kornsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra, og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet. Etter tre års prøving kan en sort godkjennes for opptak på offisiell norsk sortsliste. Hvert år gjennomføres verdiprøving innen tidlig og seint bygg, havre, vår- og høsthvete. Ved behov gjennomføres også prøving av aktuelle høstrugsorter og oljevekstsorter.

Verdiprøvingen har som mål å skaffe nok data til veie for evt. opptak på norsk sortsliste. I tillegg til verdiprøvingen utfører man veiledende sortsforsøk i ulike kornarter, olje og proteinvekster i samarbeid med firmaer og Norsk Landbruksrådgiving. I veiledningsforsøkene kan sortene i tillegg bli prøvd under økologiske driftsforhold eller med ulike nivåer av innsatsmidler som nitrogen, vekstregulatorer og soppbekjempelse. Blant viktige egenskaper som testes i prøvingen av nye sorter, er sentrale dyrkingsegenskaper som tidlighet, avling, stråstyrke og sjukdomsresistens. I tillegg undersøkes ulike kvalitetsparametere som har stor betydning for bruken av kornet. Kornstørrelse og proteininnhold måles i alle arter. Hos hvete er i tillegg falltall og proteinkvalitet av stor betydning for hvetens egnethet til mathvete. Hos havre er skallinnholdet av stor betydning for fôrverdien av avlingen.

I verdiprøvingen prøves sortene uten at det settes inn sjukdomsbekjempelse, dette for å finne fram til sorter med god resistens. Ved siden av noen av feltene blir de samme sortene prøvd i egne felt med soppbekjempelse, for å se hvor mye sjukdomsangrepene betyr for avlingen hos den enkelte sort. Dette danner noe av grunnlaget for sjukdomsvarslingen i VIPS (varsling av planteskadegjørere).

a a a