NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Prøving av artar, sortar og frøblandingar
KVI Kvitkløversorter- Foto: Anne Kjersti Bakken

Utprøving nye sortar er viktig for å gje dyrkarane plantemateriale av høg yteevne og kvalitet, tilpassa svært varierande veksevilkår i ulike delar av landet. Vi tester eittårige (grønfôr) og fleirårige (eng) artar av gras og belgvekstar. Vidare vert artane prøvde i forsøk med frøblandingar til slått og beite, for å finna korleis dei høver i lag eller konkurrerar med kvarandre.


a a a