NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Naturfaglig forskning og utvikling
Svanhovd Pasvik. Foto: Espen Aarnes
Grenseområdet mellom Norge og Russland byr på mange muligheter innen naturfaglig forskning og utvikling. Her finner man store, urørte villmarksområder med et fantastisk biologisk mangfold, men også noen av Europas mest forurensede områder hvor det biologiske mangfoldet er truet.

Populasjonsovervåkning av brunbjørn

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Bioforsk Svanhovd det nasjonale ansvaret for genetiske analyser brukt som metode for populasjonsovervåkning av brunbjørn i Norge. Svanhovd er akkreditert (ISO 17025) for DNA analyser av sporprøver (ekskrement, hår, blod, vev) fra brunbjørn, og har jobbet med DNA analyser fra bjørn siden 2004.  Les mer om forskningen på brunbjørn.

  

Faunaregistreringer

Bioforsk Svanhovd gjennomfører, i samarbeid med norske og russiske forskere, årlige registreringer av en del utvalgte arter i Pasvikdalen: elg, vannfugl, bisam og smågnagere. Se www.barentswatch.com for å lese faunarapportene fra registreringene.

  

Biodiversitet

Bioforsk Svanhovd samarbeider med ulike institusjoner i forskjellige land I arbeidet med å bevare naturens mangfold, bl.a. Countown 2010, med ulike dyregrupper og utvalgte nøkkelarter; fugl, fisk, sommerfugler inkludert lauvmark, jordinvertebrater og elvemusling (Margaritifera margaritifera).

  

Landbruksfaglige aktiviteter

Bioforsk Svanhovd samarbeider med andre institusjoner om bl.a. ulike aspekter med lokal landbruksproduksjon og småskala næringsutvikling innen landbruk, for eksempel grønnsaker og ville bær.

  

Helsefremmende urter

"Helsefremmende urter i Barentsregionen" er et Interreg-prosjekt hvor finske, russiske og norske forskere og bedrifter samarbeider. I forbindelse med prosjektet er det på Svanhovd etablert en samling av rosenrot (Rhodiola rosea), fra forskjellige lokaliteter langs kysten av Finnmark. Målsetningen med dette er bl.a. å finne gode morplanter for fremtidig produksjon av rosenrot i Nord-Norge, som kan brukes i næringsutvikling.

  

Botanisk hage

Den botaniske hagen ble etablert i 1999, med tanke på å demonstrere potensialet for ville vekster, nytte- og prydplanter i kontinentale subarktiske strøk. Hagen er utgangspunkt for både kunnskapsutvikling og kunnskapsutveksling, og den faglige utviklingen skjer gjennom prosjekter og forsøk. Les mer

  

Laboratoriets 3 hovedområder:

Laboratoriet er akkreditert for å utføre fysiske, kjemiske og mikrobiologiske analyser av vannprøver. På laboratoriet utføres blant annet analyser av drikkevann og overflatevann for kommuner og vannverk, i tillegg til analyser av prosessvann fra fiskeindustrien. 

I forbindelse med populasjonsovervåkningen av brunbjørn utfører laboratoriet DNA analyser av avføring, hår, vev og andre materialer fra bjørn og andre pattedyr.

Laboratoriet ivaretar også tjenester på oppdrag for andre institusjoner, som Statens strålevern og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Link til: Statens strålevern

Landbruksmeterologisk tjeneste, Pasvik

NILU: Måling av svoveldioksid i grenseområdet Norge/Russland

  

Konsekvensanalyser

På oppdrag fra ulike aktører gjennomfører Bioforsk Svanhovd ulike typer konsekvensanalyser for industri, forvaltning og andre aktører.

  

Klima

Fenologi (tidspunktet når ting skjer i naturen) er et av fagfeltene som Bioforsk Svanhovd arbeider med innen klimarettet forskning og utvikling.

Bioforsk Svanhovd er en del av SCANNET - http://www.scannet.nu/, som er et nettverk av landstasjoner for natur og miljøovervåkning: bl.a. biodiversitet og klima.

a a a

Biologi, Svanhovd, natur Pasvikdalen Foto: E. Aarnes

Lappfiskand Foto: Espen Aarnes.jpg

Biologi, Svanhovd, elvemusling

Biologi, Svanhovd, elg

Biologi, Svanhovd, botanisk hage

Biologi, Svanhovd, forsøksfelt

Biologi, Svanhovd, Rosenrot

Biologi, Svanhovd, lab DNA vannanalyser