NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Tiltak og tiltaksanalyser
GIS-baserte analyseverktøy er under utvikling for en effektiv tiltaksgjennomføring. Foto: Bioforsk

For å redusere avrenning fra landbruksarealer gjennomføres en rekke tiltak i landbruket. Tiltakene omfatter bl.a. redusert jordarbeiding, redusert gjødsling og ulike rensesystemer. EUs Rammedirektiv for vann pålegger kostnadseffektive tiltak for å bedre økologisk status til akseptable nivåer. Bioforsk jobber med utvikling av en rekke modellverktøy til bruk for tiltaksanalyser.


a a a