NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Arealavrenning
Avrenning fra landbruksarealer er ressurser på avveier. Foto: Bioforsk

Landbruksavrenning kan ha negative effekter både for jordkvalitet og for vannkvalitet. For jordbruket er bevaring av ressurser av stor betydning for en fremtidig jordbruksproduksjon. Miljøbelastningen ved landbruksavrenning fører til redusert vannkvalitet. Bioforsk jobber med å øke forståelsen av prosesser som fører til avrenning av jord, næringsstoffer og pesticider fra jordbruksdominerte nedbørfelt.


  • Jordbruksdrift fører til økt avrenning av jord og næringsstoffer sammenlignet med skog og utmark.
  • Avrenningen av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene er med på å redusere kvaliteten av dyrka jord.
  • Jorda mister verdifulle næringsstoffer ved avrenning.
  • Landbruksavrenningen fører til økt konsentrasjon av næringsstoffer i vannet og forårsaker algeoppblomstring.
  • Tilførsler av næringsstoffer fra landbruket har hatt sterk fokus i Nordsjøavtalen.
  • EUs rammedirektiv for vann har ført til økt fokus på avrenning fra landbruket.

 

Samspillet mellom jord og vann i forhold til driftpraksis i jordbruksproduksjonen bestemmer størrelsen på landbruksavrenningen.

  • Klima og vær har vesentlig betydning for landbruksavrenningen.
  • Vannet er den drivende kraft i avrenningen av næringsstoffer som fører til at næringsstoffer tapes fra jord og tilføres resipienter.
  • Nitrogen og fosfor er to viktige næringsstoffer som plantene trenger.
a a a