NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Forbruk og marked
ipopy barn.jpg
Bioforsk Økologisk har samfunnsfaglig forskning om holdninger og motivasjon til økologisk produksjon og mat som satsingsområde.

iPOPY

iPOPY (innovative Public Organic food Procurement for Youth) var et av åtte forskningsprosjekt som ble gjennomført i et samarbeidsprogram mellom 11 europeiske land, CORE Organic I. Målet med iPOPY var å studere muligheter og utfordringer for servering av økologisk mat til barn og unge i de fire landene som deltok -Danmark, Finland, Italia og Norge. Prosjektet kan dermed bidra til å øke det
økologiske forbruket i disse landene. Omfanget av økologisk produksjon og forbruk varierer mellom de fire landene, som vist i figuren under.

 

Kilde: Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.) (2010). The World of Organic
Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2010.IFOAM, Bonn and FiBL, Frick

 

Skolemat er et viktig felt, og økologisk mat og landbruk bør integreres i hele skolekulturen. Det vil være positivt for trivsel, helse og læring. Forskning viser at øko-forbrukere spiser sunnere og tenker mer helse. I iPOPY så vi at skoler som satser på sunn mat til elevene er mer positive til økologi. Ungdom
som ble intervjuet var positive til øko-mat, men synes de kunne ha lært mer om det på skolen. Jo sterkere øko-maten er integrert i skolehverdagen, jo mer positive er elevene. En viktig anbefaling er derfor å synliggjøre satsingen på økologi, og å forankre den på flest mulig områder. Å knytte økologisk mat opp mot bærekraftig utvikling og bærekraftig kosthold er også svært viktig. På skolen kan det være i mat og helse, biologi og andre fag, skolehagetilbud, skolemat, servering på møter, hyggekvelder og liknende. Innkjøpsavtaler er et viktig instrument for å bruke mer økologisk mat, og utlysninger må formuleres med omtanke. Mer kommunikasjon langs forsyningskjedene, fra fjøs og potetåker
til matsalen på skolen, er viktig for å øke forståelsen blant ulike aktører.

Økologisk skolemelk ved Berg skole i Trondheim. Foto: Mari Greta Bårdsen

Alle artikler fra prosjektet er lagt inn i det åpne digitale arkivet Organic E-prints. Bruk søkeordet iPOPY. http://orgprints.org/

 

 

 

a a a