NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Storhusholdning
Forsvaret.jpg
Bioforsk Økologisk er en rådgivningsinstitusjonen for storhusholdinger som ønsker å legge om til økologisk mat. Gjennom kunnskapsformidlig og utvikling har Bioforsk Økologisk en sentral rolle innen innføring av økologisk mat i storhusholdninger i Norge.

Økologisk forbruk i Norge er lavt i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med. Forskning og utviklings-prosjekt (FoU) innen området forbruk og marked, er derfor en sentral brikke for at den norske Regjering skal nå målet om 15 % økologisk forbruk innen 2020. 

Prosjektet «Økologisk mat i Forsvaret – 15 % i 2010» startet i 2007 og gikk ut på at Forsvaret tok i bruk økologiske matvarer i messene ved utvalgte avdelinger i Midt-Norge.

Både gjennom etablerte prosjekt og enkeltoppdrag, har Bioforsk Økologisk bidratt til at forbruket av økologisk mat har økt i barnehager og andre storhusholdninger. Vi har holdt en rekke kurs, foredrag og studieturer for kommuner og institusjoner i hele landet. Vi har også utviklet en del skriftlig materiell til bruk i både storhusholdninger og barnehager.

For helse, glede, daglig brød… Økologisk mat i sykehus

St. Olavs Hospital, som er regionsykehus for Midt-Norge, deltok i det nasjonale pilotprosjektet ”For helse, glede, daglig brød… Økologisk mat i sykehus” som pågikk i årene 2002 til 2006. Målet var å tilby økologiske varer av høy kvalitet og mest mulig regionalt produsert. I løpet av prosjektet ble målet om 30 % økologisk mat nådd, og andelen er videreført etter prosjektslutt.

Omlegging til økologisk mat blir best forankret i en organisasjon hvis en klargjør begrunnelsen for omlegging og hva en ønsker å oppnå. Ved St. Olavs Hospital ble samfunnsansvar, med særlig vekt på miljøansvar, vektlagt. I tillegg vektla kjøkkenet at økologisk mat er god mat, noe som i prosjektet også ble framsatt som krav for å ta i bruk økologiske varer. Kjøkkenet hadde allerede før prosjektet en overordnet visjon: ”Vi skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt”. De økologiske varene måtte bidra til å styrke visjonen. Det er viktig å forklare og formidle disse ideene både til beslutningstakere og til alle som arbeider i storhusholdningene. Alle ansatte fikk opplæring om økologisk mat. Det ble arrangert kurs og studieturer.

I prosjektet ble det utarbeidet en helkjedeavtale for leveranser av potet og grove grønnsaker fra lokale bønder. For å få den kvaliteten på varene som en storhusholdning krever, ble både forskere innen potetdyrking og -foredling involvert.

 

 Økologisk mat i Forsvaret – 15 % i 2010

Prosjektet «Økologisk mat i Forsvaret – 15 % i 2010» startet i 2007 og gikk ut på at Forsvaret tok i bruk økologiske matvarer i messene ved utvalgte avdelinger i Midt-Norge. Prosjektet ble gjennomført som følge av regjeringenes Soria Moria-erklæring fra 2005, hvor målet var at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i Norge skulle være økologisk innen 2015.

Målet med prosjektet var, som navnet tilsier, at 15 prosent av Forsvarets matforbruk i Midt-Norge skulle være økologisk innen 2010. Dette målet ble nådd, og videre har Forsvarsdepartementet et mål om å øke bruken av økologisk mat i forsvaret med 5 prosent i 2010, 10 prosent i 2011 og 15 prosent i 2012.

Prosjektet ble ledet av orlogskaptein Pål Stenberg ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Kjøkkenpersonalet ved avdelingene i Midt-Norge deltok i ulike kompetansehevende tiltak for å øke sin kunnskap og erfaring med økologisk produksjon og økologiske matvarer. Eksempler på slike tiltak er kurs i økologisk mat og landbruk i Lom, studietur til økologisk fiskeoppdrett og økologisk osteprodusent i Møre og Romsdal, og studietur til frukt- og grønnsaksprodusenter i Nord-Trøndelag.

a a a