NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Grunnvann / hydrogeologi
Feltarbeid, prosjekt Soil Cam, OSL, Gardermoen. Foto: Bioforsk

Vi leder flere store internasjonale og nasjonale prosjekter om grunnvann. Forskningen gir økt prosessforståelse om strømningsforhold i markvanns- og grunnvannssonen, samt hvordan vannkvaliteten påvirkes av landbruk, samferdsel og andre forurensningskilder.


Vannets kretsløp og strømning
Hydrogeologi omfatter vannets kretsløp og strømning i markvanns- og grunnvannssonen. Vannet inngår i det geologiske og det biokjemiske kretsløpet, og gjennom dette kretsløpet blir vannets kvalitet endret. Kunnskap om disse prosessene er avgjørende for å forstå hvordan vannkvaliteten påvirkes av ulike forurensningskilder.

Bredt hydrogeologisk fagmiljø
Bioforsk har et bredt hydrogeologisk fagmiljø med spesialkompetanse innen bl.a. overvåkingsmetodikk og grunnvannsmodellering. Vi arbeider med problemstillinger knyttet til spredning av forurensning i grunnen, hvor kilder til forurensing kan være landbruk, industri, bebyggelse eller trafikk. Effekter av klimaendringer på grunnvannet og vannets kretsløp står sentralt, og vi ser spesielt på effekter av endrete værforhold om vinteren. EUs Rammedirektiv for vann omfatter også grunnvann og vi bistår med faglig kompetanse i gjennomføringen av direktivet.

Grunnvann i fjell har også vært et viktig arbeidsområde for Bioforsk. Vi har bl.a. hatt prosjekter for Jernbaneverket og Statens vegvesen for å overvåke og modellere konsekvenser av fjellinstallasjoner.

Bioforsk deltar aktivt i nasjonal og internasjonal forskning om strømning av vann i grunnen og leder flere store prosjekter innen fagområdet.

EUs største forskningsprosjekt på grunnvann - Genesis
Bioforsk leder EUs største forskningsprosjekt på grunnvann - GENESIS - med samarbeidspartnere fra hele 17 land. GENESIS omhandler grunnvann knyttet til ulike geologiske formasjoner og akviferer, ulike klimaregioner og økosystem, samt ulike typer forurensingskilder. Målet er å utvikle nye metoder og verktøy som vil gi bedre grunnvannsforvaltning; denne kunnskapen vil integreres i EUs grunnvannsdirektiv som skal revideres i 2013. Prosjektleder er Bjørn Kløve.

EU-prosjekt om bedre overvåkingsmetodikk - SoilCAM
Vi leder også et annet stort EU-prosjekt med hovedfokus på å forbedre overvåkingsmetodikk for forurensingstransport i grunnen - SoilCAM - med deltakere fra 8 land. Prosjektet tester ut en kombinasjon av geofysikk, jord og vannprøvetaking samt modellering for å følge utviklingen av avisingskjemikalier på Gardermoen og oljeforbindelser på Trecate i Italia Prosjektleder er Helen French.

Avisingskjemikalier ved flyplasser og grunnvannskvalitet
Bioforsk har mange års erfaring med konsekvenser av avisingsmidler på flyplasser for grunnvannet. Verdt å vite har laget et radioprogram (27 min) om arbeidet ved Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Last ned lydfil (18 MB) for å høre programmet.

Andre prosjekter

• Climate change and terrestrial ecosystem modelling
• Overflateavrenning og veier - dimensjonering for et endret klima
• Forurensningsfare og håndtering av smeltevann med veier og flyplasser i et endret klima

 

a a a

Web_Feltforsøk.jpg

Web_Gardermoen.jpg

Web Soilcam.jpg

web_avrenning-jorde.jpg

web_vannets veier.jpg