NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Jord og klima
FaggruppeKlima. Foto: Bert Drake

Jord inneholder mer karbon enn i atmosfæren. Jord produserer og bryter ned drivhusgasser som metan og lystgass. Global oppvarming vil ha stor betydning for hvordan jord utvikler seg og hvordan vi bør bruke den.


Det organiske materialet i jord inneholder 2-3 ganger så mye karbon som atmosfæren og ca 4 ganger så mye som terrestrisk biomasse. Jord har derfor stor betydning som regulator av C-innholdet i atmosfæren, både som lager og kilde for utslipp av drivhusgasser.


Binding av karbon i jord

Seksjonen har fokus på binding av karbon i dyrket jord, som tiltak for å redusere klimagassinnholdet i atmosfæren, og karbonomsetning og klimagassutslipp fra arktisk jordsmonn, som følge av endret klima.

Karbonbalansen i jord kan defineres som differansen mellom tilførsel og tap av organisk karbon. Tilførselen skjer i form av planterester på stedet og bruk av organisk gjødsel, mens det meste av tapet skjer ved biologisk nedbryting av organisk materiale. Klimagasser fra jord omfatter karbondioksid (CO2), som dannes ved nedbryting under aerobe forhold, metan (CH4) som dannes under anaerobe forhold og lystgass (N2O) som dannes under delvis anaerobe forhold under tilgang på uorganisk nitrogen (ammonium eller nitrat).


Tiltak for å øke karbonbinding i jord

Dyrking av jord kan føre til mineralisering av organisk materiale og tap av CO2, spesielt fra dyrket myr og ensidig åkerdyrking. Aktuelle tiltak for å øke karbonbindingen i dyrket jord kan være restaurering av dyrket myr, som er en tilbakeføring til naturtilstand, omlegging fra ensidig åkerdyrking til gras på jord med lavt karboninnhold og stort potensial for karbonlagring, samt tilførsel av biokull som kan lagres i jord i mer enn tusen år.


Temperaturøkning

En temperaturøkning vil føre til økt biologisk aktivitet i jord og raskere omsetning av organisk materiale. Jord i arktiske områder, spesielt myr og jord med permafrost, inneholder store mengde karbon og antas å være spesielt utsatt for klimaendringer.

a a a