NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Vann- og avløpsbehandling
NAT_ingress_Avløp.jpg
Avhengig av stedlige løsmasser, kan avløpsvannet infiltreres direkte i grunnen, filtreres i filtre med tilkjørte masser eller det kan benyttes annen teknologi som minirenseanlegg. Jord kan være et utmerket filter for drikkevann og avløpsvann. 

Bioforsk er en premissleverandør for krav til utforming og drift av separate avløpsanlegg og større jordrenseanlegg. Mange av de naturbaserte rensemetodene er videreutviklet og testet av Bioforsk gjennom FoU-programmer, og i samarbeid med industri, kommuner og anleggseiere.


Jord har unike egenskaper til å rense forurenset vann

Infiltrasjon av avløpsvann i jord er den mest brukte naturbaserte rensemetoden. Jord har unike egenskaper til å rense forurenset vann ved å fjerne organisk stoff og holde tilbake næringsstoffer, mikroorganismer og miljøgifter. Jordmassens egenskaper med hensyn til korngradering, mineraler, mektighet over fjell, grunnvannsnivå etc. varierer mye. Derfor er det viktig å kartlegge de stedlige løsmassene og deres evne til å rense avløpsvann.

Biologiske toaletter
I en del tilfeller er ikke de stedlige løsmassene av en slik karakter at de er egnet for infiltrasjon. Da kan det være aktuelt å bygge rensefiltre med annet filtermateriale, som filtersand, skjellsand, kuler av lettklinker etc. Biologiske toaletter er  avløpsfrie løsninger som spesielt er populært i hytter. Biologiske toaletter fordamper vann (urin) og omsetter det faste materialet til kompost. Seksjonen utfører prøving av biologiske toaletter og bistår produsenter med testing av prototyper.

WebGIS avløp
WEBGIS avløp
er et dataprogram utarbeidet for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Programmet er et verktøy for registrering av renseanlegg, utslipp, resipient, punktforurensning, drikkevannskilder etc., samt beregning av renseeffekt, utslipp og påvirkning.

Bioforsk har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende for naturbaserte avløpsanlegg.


susana-logo.gif

a a a

NAT_avløp_K1.jpg

NAT_avløp_K3.jpg

NAT_avløp_K2.jpg

NAT_avløp_K4.jpg

NAT_avløp_K5.jpg

NAT_avløp_K6.jpg

NAT_avløp_K7.jpg

NAT_avløp_K8.jpg

NAT_avløp_K9.jpg

NAT_avløp_K10.jpg