NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Kvantitativ biologi og risikoanalyse
Værstasjonen på Landvik. Foto: Lars T. Havstad
Aktivitetene her omfatter utvikling og bruk av kvantitative metoder, statistikk, risikoanalyse og modellering som verktøy i arbeidet med forskning innen plantehelse. Drift og utvikling av Landbruksmeteorologisk tjeneste – LMT, og dataforvaltning i tilknytning til disse oppgavene hører med.

Risikoanalyse kan blant annet brukes til å evaluere risiko for innførsel og etablering av planteskadegjørere til nye geografiske lokaliteter, og deretter vurderer alternative tiltak for å redusere denne potensielle risikoen. Utvikling av ny og tilpasset metodikk er nødvendig blant annet for å besvare spørsmål knyttet til vurdering av risiko for angrep av eksotiske planteskadegjørere.

Analysemetoden omfatter og kombinerer kvantitative metoder, simulering, bruk av geografiske informasjonssystemer, kunnskap om skadegjørerens biologi, og bruk av miljø- og klimadata. Med tilgang på riktige grunnlagsdata gjør den det mulig å avlede ny informasjon om skadegjørerens mulighet for etablering i et geografisk område der den ikke har vært tidligere. Metodene utvider eksisterende metodikk ved å sammenligne skadegjøreres egenskaper med miljøbetingelser, og ved modellering og simulering av spredings adferd for organsimen. Integrering av romlige variable risikoanalysemodeller er også aktuelt.

Landbruksmeteorologisk tjeneste - LMT:

  • produserer detaljerte værdata fra de viktigste landbruksdistriktene i Norge 
  • kontrollerer, lagrer og formidler data til landbruk, forsking, samferdsel og energiselskaper
  • tilpasser klimadata for spesielle bruksområder
  • formidler utvalgte data i ulike dataformater
  • samarbeider med Meteorologisk Institutt om bruk av meteorologiske data 


Dataene måles av et landsdekkende nett av automatiske klimastasjoner, samles inn, lagres, og distribueres til brukerne via Internett. På alle stasjonene måles temperatur, nedbør og luftfuktighet. Noen stasjoner måler også vinternedbør. De fleste stasjonene måler også jordtemperatur, vind og globalstråling. Stasjonene leverer et sett med data for hver time, noe som gir meget detaljert klimainformasjon for de aktuelle lokalitetene.

50 stasjoner er i drift hele året, mens det samles inn data fra ca 80 stasjoner i vekstsesongen. Noen av disse stasjonene eies av andre aktører, mens LMT tar seg av drift og distribusjon av data. 

a a a