NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Analyser av plantevernmidler
Pesticidanalyser. Foto: Arnstein Staverløkk
NIBIO Bioteknologi og Plantehelse, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av plantevernmiddelrester i vegetabilske matvarer.  Laboratoriet er akkreditert for analyse av plantevernmidler i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Informasjon som søkespekter, faktaark med prislister og analyserekvisisjoner finner du under "Analyser" til høyre på denne siden

Formål

 • Trygg mat er fokus for oss. Vi er er knyttet til Mattilsynets overvåkingsprogram av plantevernmiddelrester i mat. Laboratoriet leverer akkrediterte analysetjenester med god følsomhet og av topp kvalitet.
 • Laboratoriet er et godt utrustet laboratorium med en moderne instrumentpark med blant annet LC – MS/MS og GC-MS/MS.
 • Laboratoriet har et nært samarbeid med forskere innen økotoksikologi og metodeutvikling i forbindelse med utvikling av nye analysemetoder, forbedringer av metoder og gjennomføring av forskningsprosjekter som krever analyser.
 • Våre oppdragsgivere skal møte høy kompetanse ved alle henvendelser, og motta korrekte analyseresultater til avtalt tid og pris.


Aktiviteter

 • Vi tilbyr analyse av plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker, korn og andre prøver av vegetabilsk opprinnelse. Mange oppdrag kommer fra det offentlige, men også fral den private næringen.
  • Vi benytter to store multimetoder som til sammen dekker ca. 330 plantevernmidler inkludert noen nedbrytningsprodukter.
  • Vi analyserer også etter stoffer som krever spesialmetoder
 • Laboratoriet analyserer miljøprøver for rester av plantevernmidler både i forbindelse med forskjellige overvåkingsprogram (bl. a. JOVA) og ved mistanke om forurensning av plantevernmidler til f.eks. drikkevannskilder.
  • Analyse av overflatevann, grunnvann og liknende utføres med tre multimetoder som til sammen dekker ca. 117 stoffer.
  • Analyse av jord og sediment tilbys en liten multimetode, samt noen spesialmetoder.
  • Vi tilbyr også en rekke organiske spesialanalyser for miljøprøver
 • I forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for analysene, oppfølging av prøveuttak og rapportering. Faggruppen arbeider også i utarbeidelse av prøvetakningsplaner, prøvetakingsinstruks og årsrapporter samt EU-rapporter for Mattilsynet.
 • Vi bidrar gjerne med planlegging og gjennomføring av kurs og annen opplæringsvirksomhet.
 • Laboratoriet tilbyr også :
  • Kjemisk analyse og verifikasjon av mykotoksiner i sopp
  • Kjemisk analyse av flyplasskjemikalier
  • Kjemisk analyse av bioaktive naturstoffer i sopp og urter
 • Metodeutvikling og veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse med avanserte analyseinstrumenter.
 • Laboratoriet tilbyr skreddersydde analyser og analysepakker til forsknings prosjekt.
 • Laboratoriet deltar i arbeidsgrupper i EU, som ved EURL (EU- Reference Laboratories) og ved EFSA (European Food Safety Authority)

 

a a a