NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Virus og bakteriesjukdommer
Pepinomosaikkvirus fra frøsmitteforsøk. Foto: D.-R. Blystad
I arbeidet med virus- og bakteriesjukdommer vektlegger vi bekjempelse av virus- og bakteriesjukdommer gjennom friskt plantemateriale (fremavl), og kartlegging og bekjempelse av karanteneskadegjørere.

Kartlegging og utviklingsprosjekter

  • Fremavl - Hagebruk. Virustesting og rådgivning for å få fram friskt plantemateriale av blomster, bær og frukt på nasjonalt nivå 
  • Virus i bær - kartlegging og metodeutvikling 
  • Overvåkning og kartlegging av sharkavirus 
  • Overvåkning og kartlegging pærebrann
  • Fremavl - potet 
  • Friskt utgangsmateriale av potet ved karantene, meristem-tip kultur, testing og vevskultur 
  • Overvåkning av mørk ringråte i vannkilder 
  • Testingsoppdrag - virus i potet 
  • Overvåkning og kartlegging av lys- og mørk ringråte i potet 
  • Bosnia - initiering av produksjon av friskt plantemateriale og innsamling og oppbevaring av genressurser


Diagnoseoppgaver i samarbeid med Planteklinikken.
Flere plantepatogene virus og bakterier er vanskelig å diagnostisere. Noe som medfører at vi må ta et nasjonalt ansvar for å ha spesialisert utstyr og medarbeidere med spesialkompetanse. Dette gjør videre at utvikling av diagnostikk stadig er et viktig forskningstema for faggruppen - både for å få mer nøyaktige, følsomme og effektive metoder. Vår kompetanse og spesialiserte laboratorier gjør at vi er en naturlig samarbeidspartner for Mattilsynet i kartleggingsprosjekter for farlige plantesjukdommer forårsaket av virus eller bakterier.

a a a