NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Soppsjukdommer i korn og gras
Kornsjukdom. Foto: E. Fløistad
Arbeidsområdet inkluderer forskning innen epidemiologi og bekjempelse av økonomisk viktige soppsjukdommer i korn, gras, olje og proteinvekster i tillegg til å opprettholde og utvikle kunnskap om skadegjørernes biologi og identifisering.

Det er for tiden omfattende forskningsaktivitet på aksfusariose (Fusarium) og soppgifter (mykotoksiner) i korn. Fusarium-sopper kan under fuktige forhold utvikle soppgifter som kan gjøre avlingene uegnet til mat og fôr. I tillegg til å utvikle faglig grunnlag for et overvåkingssystem (varsling/prognoser og hurtigmetoder) som kan forhindre at partier med høyt toksininnhold havner i mat- og fôrproduksjonen, er det viktig å få fram kunnskap om dyrkingspraksis som kan redusere risikoen for utvikling av mykotoksiner ute på åkeren.  

Det arbeides også med frøoverførte sjukdommer ved økologisk dyrking (smitteterskler og alternativ bekjempelse), overvintringssjukdommer i korn og gras, samt sjukdommer på golfgras (les mer om dette hos Bioforsk Landvik). Vi har også kompetanse på karanteneskadegjøreren 'Karnal bunt' (Tilletia indica) i hvete.

Riktig bruk av plantevernmidler er et sentralt mål i landbruket. Et viktig redskap for næringsutøvere er gode modeller for varsling av forventa sjukdomsutvikling i ulike distrikter. Vi utarbeider varslingsmodeller for sjukdommer i hvete, bygg og oljevekster, for bruk i VIPS (Varsling Innen Planteskadegjørere). Disse varslingsmodellene er viktige hjelpemiddel i arbeidet med å redusere bruken av plantevernmidler. Vi arbeider også med å utvikle strategier for effektiv bekjempelse av ulike soppsjukdommer i korn.

Biologisk prøving av aktuelle kjemiske plantevernmidler gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Vi samarbeider med ulike utviklings- og forskningsmiljøer nasjonalt (bl a Norsk landbruksrådgiving, Fagforum korn og UMB) og internasjonalt (bla Nordiske land, Storbritannia, Nederland og USA), i tillegg til kornbransjen i Norge. Vi arbeider i prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Jordbruksavtalemidler, Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, næringsaktører, m.fl.

a a a