NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljødokumentasjon
Svanhovd nasjonalparksenter. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Dokumentasjon og formidling er viktige arbeidsfelt for Svanhovd. Som autorisert nasjonalparksenter er naturinformasjon og veiledning viktige arbeidsområder. Svanhovd deltar i en rekke natur- og miljøfaglige formidlings- og undervisningsprosjekter, spesielt i Finnmark og Murmansk fylker.


Barentswatch
Det populærfaglige og temabaserte tidskriftet "Barentswatch" utgis en gang i året, og fungerer som et utstillingsvindu for miljørelatert samarbeid og kunnskapsproduksjon i nordområdene. Tidsskriftet gis ut på norsk, engelsk og russisk, både i digital og trykt versjon. Digitale utgaver kan leses og lastes ned fra: http://www.barentswatch.com/

Phenology of the North Calotte (PNC)
PNC er et skoleprosjekt innenfor fenologi med ungdomsskoler fra Finnmark og Kolahalvøya. Prosjektets hovedmål er å øke den naturfaglige kompetansen og interessen i grunnskolen. Gjennom skoleåret registrerer skolene årvisse hendelser i naturen, slik som blomstring, fruktmodning og lignende i sitt nærområde. En gang i året møtes mellom 50 og 60 lærere og elever fra de aktive skolene til et tre dager langt faglig og sosialt arrangement, som annethvert år avholdes i Norge og annethvert år i Russland. Les mer.

Øvre Pasvik Nasjonalparksenter
Svanhovd ble i 2001 nasjonalparksenter for Øvre Pasvik nasjonalpark, autorisert av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Gjennom utstilling og film presenteres natur og kultur i området. Les mer.

Norsk-Russisk miljøinformasjon
Svanhovd har tilretteleggingsoppgaver knyttet til den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, der vi blant annet har teknisk redaktøransvar for internettsidene til miljøvernkommisjonen. Les mer.

Formidling
En viktig del av Bioforsk Svanhovds aktivitet er muntlig formidling, og ansatte gir ofte foredrag om blant annet:

• Brunbjørn
• Miljøsituasjonen i Nordvest Russland
• Norsk russisk miljøvernsamarbeid
• Øvre Pasvik nasjonalpark og andre verneområder
• Oljetransport fra Russland
• Pasvikdalens natur og historie
• Klima
• Biodiversitet

a a a

Miljødokumentasjon Svanhovd, Barentswatch

Miljødokumentasjon Svanhovd, PNC

Miljødokumentasjon Svanhovd, PNC

Miljødokumentasjon Svanhovd, Øvre Pasvik nasjonalpark

Svanhovd nasjonalparksenter. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Miljødokumentasjon Svanhovd, Øvre Pasvik nasjonalparksenter

Miljødokumentasjon Svanhovd, Marisko