NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Brunbjørn (Ursus arctos)
Bioforsk Svanhovd Brunbjørn spor. Foto: Steinar Wikan
Pasvikdalen har trolig Norges tetteste bestand av brunbjørn. En bestand hvor bjørnene forflytter seg mellom Finland, Norge og Russland. Svanhovd har opparbeidet seg spisskompetanse på bjørn, og har i dag et moderne laboratorium akkreditert for DNA analyser av bjørn, internasjonalt samarbeid med våre naboland og USA, samt ansatte med stor generell kompetanse på bjørn. 

Nasjonal overvåkning av brunbjørn

Bioforsk Jord og miljø Svanhovd har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, det nasjonale ansvaret for genetiske analyser brukt som metode for populasjonsovervåkning av brunbjørn i Norge. Ekskrementer og hår fra bjørn samles inn årlig i hele Norge, og genetiske analyser av disse prøvene gir blant annet kunnskap om identitet og kjønn.

Miljøsamarbeid i Barentsregionen_Svanhovd_brunbjørn (Brødtekst (BF))

Genetiske metoder basert på DNA-analyse har siden begynnelsen på 1990-tallet blitt mer og mer utbredt i overvåkningen av mange ville arter av pattedyr, og er i dag meget viktig også for populasjonsovervåkning av brunbjørn. DNA-metoder som tar utgangspunkt i å ekstrahere DNA fra hår eller ekskrementer er spesielt attraktive, siden en kan samle slike prøver uten å fange dyrene eller forstyrre dem alvorlig.

Bioforsk Svanhovd ble i november 2009 akkreditert (ISO 17025) for DNA analyser av sporprøver (ekskrement, hår, blod, vev) fra brunbjørn, men har jobbet med DNA analyser fra bjørn siden 2004. Oppstart av DNA-analysene ble støttet av Fylkesmannen i Finnmark. I 2005 utførte Svanhovd en kvalifiseringstest på DNA analyse av brunbjørn i regi av Direktoratet for naturforvaltning, og fikk fra samme år ansvar for DNA analyser i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for brunbjørn. Rapporter fra Svanhovd finnes på nettsiden http://www.barentswatch.com/.

Bioforsk_Svanhovd_Brunbjørn_Laboratoriet_DNA (Brødtekst (BF))

I tillegg til oppdraget for det nasjonale overvåkningsprogrammet har Svanhovd oppdrag både fra finsk og svensk forvaltning på analyser av DNA fra brunbjørn.

a a a