NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Å leve med bjørn
Bioforsk Svanhovd, Brunbjørn, å leve med bjørn
Prosjektet "Leve med bjørn" er informasjonsmateriell for de som bor og driver aktivt i bjørneområder. Materiellet er utarbeidet av NINA, svensk Viltskadecenter og Bioforsk Svanhovd, og består av en DVD, i tillegg til brosjyrer og presentasjoner tilpasset ulike behov og regionale forskjeller.

Informasjonstiltaket tar utgangspunkt i å gi praktisk veiledning og råd overfor enkelte brukergrupper, om hvordan man kan forebygge eller håndtere problemer og konflikter som oppstår direkte mellom nærgående bjørn og mennesker. Prosjektet bygger på erfaringer og kunnskap fra andre verdensdeler Svanhovd Brunjørn Å leve med bjørn, brosjyre.jpg der man har mye erfaring med praktisk håndtering av konflikter mellom mennesker og bjørn. Det er et økende behov for denne type informasjon både i fylker med relativt tette bestander av bjørn, og i områder der rovviltforvaltningen tar sikte på å øke bjørnebestanden på norsk side av grensen. I tillegg til brosjyrene, har prosjektet også utviklet Powerpoint presentasjoner og en DVD film, som kan brukes som en del av informasjonsarbeidet vedrørende bjørn og mennesker i Norge.


DVD-filmen er produsert av et svensk firma, Pantheon Production. Den er basert på intervjuer med ulike aktører og er uten en fortellerstemme eller teksting. Filmen innholder mye opptak (hovedsakelig fra Pasvik og Nord-Trøndelag) beregnet på norsk publikum. Den kan brukes som en generell innføring på temaet "Å leve med bjørn", gjerne sammen med en eller flere av de Powerpoint presentasjonene vi har utviklet. Filmen kan fritt brukes til visning i egen regi, men om den skal vises på fjernsyn kan dette kun gjøres etter avtale med Pantheon og NINA. Filmen kan bestilles fra NINA eller Bioforsk Svanhovd.


Prosjektet "Leve med bjørn" er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Institutt for Naturforskning, Bioforsk Svanhovd og svensk Viltskadecenter. Prosjektet har utarbeidet et omfattende informasjonsmateriell for folk som bor eller driver aktivt i bjørneområder, som inkluderer film, brosjyrer og presentasjoner. Arbeidet var finansiert med midler fra Fylkesmennene i Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oslo/Akershus.  Produktansvarlige: Scott Brainerd (NINA), Martin Smith (Bioforsk) og Jens Karlsson (VSC).

 

a a a