NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Biokull og karbonlagring i jord
BC wheat-1200x798.jpg

Mere informasjon om biokull finner du på www.bioforsk.no/biokull

 


Biokull
Biokull er kull produsert fra biomasse med det formål å lagre karbon. Biomasseteknologien gjør det mulig å fange betydelig mengde CO2 fra atmosfæren og lagre den som stabilt karbon i jorda. Biokull har også vist seg å være et gunstig jordforbedringsmiddel


Lite forskning på biokull i tempererte områder
Positive effekter av biokull er påvist i tropiske land og jordsmonn, med blant annet bedret jordstruktur, vannlagringsevne og plantevekst. Det fins imidlertid få eksperimentelle data om bruk av biokull i tempererte områder og det er fortsatt usikkert om man kan oppnå de samme positive effektene her hos oss. Bioforsk har forsket på biokull siden 2009.


Potensielle tiltaksområder for biokull i Norge:

  • Bruk av biokull for å lagre karbon i jorda på lang sikt. Bidra til at Norge oppfyller sitt klimamål om å være karbonnøytralt innen 2030

  • Bruk av biokull for å redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksområder til vassdraget

  • Bruk av biokull for å minske utslipp av drivhusgasser fra jordsmonnet

  • Bruk av biokull for å endre jordmonnets fysiske sammensetning og egenskaper, for eksempel til å øke luft- og vanninnfiltrasjon i et svært stivt, leirerikt jordsmonn
  • Bruk av pyrolysesystem (med biokull som et restprodukt) for å håndtere organiske avfall som er i overskudd. For eksempel gris-, hønse- og kumøkk, avløpsslam, biorester, osv. Immobilisering av giftstoffer, ugressmidler, pesticider, tungmetaller i vassdrag og jord sedimenter.(Ref: Norges geotekniske institutt).

  • Tilsetningsstoff for å dempe luktproblemer fra avfallsdeponier
a a a
Biochar. Foto: Adam O’Toole

Biokull er forkullede rester av biomasse som trevirke og halm. Prinsippet er å bryte det naturlige CO2-kretsløpet, slik at en binder karbonet til jorda mye lengre enn ved biologisk nedbryting.

BC wheat-1200x798.jpg

Biokull lages ved å varme opp biomasse på høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse.

wheat BC micrograph adamotoole.jpg

Biokull kan bli værende i jorda i hundrevis av år. Dette er på grunn av dets kjemiske struktur som er vanskelig for mikrobakteria å bryte ned.

Urskog i Ovre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg

Biokull er en måte å lagre karbonet som finnes i organisk materiale i en stabil form og dermed redusere mengden karbon som slippes fra det terrestriske miljø.

Biokull forsker Daniel Rasse

Biokull gir et restprodukt i fast form, samt biogass og bioolje, som kan brukes som alternative energikilder.

Neste
Forrige