NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Mikrobiologiske analyser (E.coli)
Hurtigmetode for analyse av koliforme bakterier og E. coli.

Bioforsk Jord og miljø har utstyr som kan bestemme nøyaktig antall koliforme bakterier og E. coli i løpet av 18 timer. Kvantitative analyser av koliforme bakterier med tradisjonelle metoder kan være tids- og kostnadskrevede. En ny og enklere metode, såkalt Colilert-18/Quanti-Tray® Method, er i stand til å identifisere 1 cfu av levende koliforme bakterie og E. coli blant 2 millioner heterotrofe bakterier i 100 ml ufortynnet prøver.


Analyser av vann og avfall


Det nye instrumentet skal benyttes i forskningsprosjekter innen kretsløpsteknologi der en skal se på kvalitet i renset avløpsvann og filtermaterialer i forhold til gjenbruk av ressursene i avfallet. Utstyret er plassert på Bioforsk Jord og miljøs forskningslab i Ås kan brukes til å finne og kvantifisere koliforme bakterier og indikatorbakterien E. coli (fekal forurensning) i ulike vannprøver, avløpsvann og avfall. Det er kapasitet til å benytte instrumentet i annen oppdragsvirksomhet, som for eksempel:

  • Drikkevann
  • Badevann
  • Utsatte resipienter
  • Avrenning fra landbruk
  • Avløp fra industri
  • Avfall, f eks slam, kompost

 

Prisliste

 

Utstyr/Colilert unit

The instrument consists of the Quanti-Tray Sealer, the Rubber Insert and the Quanti-Tray. Two types of Quanti-Tray may be used depends on the expected amount of bacteria: Quanti-Tray51 (provides counts from 1 to 200cfu/100ml undiluted sample) or Quanti-Tray2000 (provides counts from 1 to 2419cfu/100ml undiluted sample).

Utstyr-Colilert unit.jpg (Brødtekst (BF))
Utstyr for analyse av koliforme bakterier og E. coli. Foto: Adam M. Paruch

Vitenskapelig bakgrunn

Members of the total coliform group use the enzyme, β-galactosidase to metabolise the nutrient indicator ONPG (ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside) and change it from colorless into the yellow end product, o-nitrophenol, within 18h incubation at 35±0,50C.

E. coli bacteria use the enzyme, β-glucuronidase to metabolise the nutrient indicator MUG (4-methyl-umbelliferyl-β-D-glucuronide) into the end product, 4-methyl-umbelliferone, that fluoresces under long UV wavelength (365nm), after 18h incubation at 35±0,50C.

Godkjennelse/Standards

Colilert-18 is the only US EPA-approved 18-hour test and additionally the only commercial microbiological method included in "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater".

a a a