NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

GIS i avløp
WebGIS avløp er et internettbasert program utarbeidet for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk.

Internettbasert kartprogram
Programmet er et verktøy for registrering av renseanlegg, utslipp, resipient, punktforurensning, drikkevannskilde etc, samt beregning av renseeffekt, utslipp og påvirkning. Programmet blir benyttet av kommuner som gjennomfører tiltak for bedre vannkvaliteten i sårbare vassdrag, som for eksemplel i Morsa prosjektet (Vansjø vassdraget), Aksjon Jærvassdrag, Haldenvassdraget og kommuner på Romerike.

Gå til WEB GIS avløp - Internettbasert kartprogram og modell for avløp i spredt bebyggelse

a a a