NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Akkreditering
NIBIO Bioteknologi og Plantehelse, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi ble første gang akkreditert i 1. april 1997. Akkrediteringen omfatter i dag en rekke organiske analyser i ulike prøvematerialer som vann, jord, sediment, vegetabilske matvarer mm.

For rester av plantevernmidler omfatter akkrediteringen mer enn 260 pesticider (inkludert enkelte metabolitter) i vegetabilske matvarer og for vann 73 pesticider (inkludert enkelte metabolitter). Laboratoriet har akkrediteringsnummer TEST 035 og akkrediteringsdokumentet kan lastes ned fra meny på høyre side.

Avdeling pesticider og naturstoffkjemi er også innvilget fleksibelt akkrediteringsomfang innen organiske analyser på GC,GC-MS, LC-MS og LC-MS/MS. Dette brukes aktivt og gir oss stor fleksibilitet mht å gjøre endringer i allerede akkrediterte metoder. Eksempler på dette kan være å senke bestemmelsesgrenser, inkludere nye parametere i søkespektrene, effektivisere prøveopparbeidelse, utvide til nye prøvematerialer, slå sammen metoder etc.

Alle analyser utføres i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17025, også ikke-akkrediterte analyser. Kvalitetssystemet er dokumentert i laboratoriets kvalitetshåndbok og er tilgjengelig for innsyn av rekvirerende kunde.

a a a