NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Avrenning av pesticider

Pesticider (plantevernmidler) brukes til å bekjempe ugras, skadedyr og sykdommer på planter. Den største brukeren av pesticider er landbruket, men stoffene brukes også på golfbaner, langs jernbane og veier og i private hager.


I Norge er det godkjent ca. 112 forskjellige pesticider (aktive stoff). De fleste pesticidene kan ha skadelige effekter på andre dyr og planter som lever i jord og vann. Pesticidene er også giftige for mennesker. Det er store forskjeller i giftigheten til stoffene. Som oftest brytes de mest giftige stoffene ned raskt.

Langsom nedbryting av pesticider i grunnvann
Det er også store forskjeller i hvordan stoffene bindes til jord og hvor lett de vaskes ut i vann. Fra jorda kan pesticidene transporteres til grunnvann, bekker og innsjøer. Pesticider som når ned i grunnvannet, brytes normalt svært langsomt ned. Nedbrytningen i overflatevann er hurtigere. Det gjøres funn av pesticider i bekker, elver og grunnvann i Norge. Det er flest funn av ugrasmidler, men det påvises også en del soppmidler og noen insektmidler.

Bioforsk Jord og miljø arbeider med avrenning av pesticider på hovedsakelig to områder: Avrenning fra landbruk og fra golfbaner.