NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nitrogen

Nitrogen er det næringsstoffet som plantene - ved siden av kalium - trenger i størst mengde. I jordvæsken finnes nitrogen (sammenlignet med fosfor) i store mengder løst i vann, særlig etter gjødsling.


Nitrogentap
Tap av nitrogen foregår hovedsakelig som vannløselig nitrat. Hvis det kommer kraftig regnvær rett etter gjødsling, kan derfor store mengder nitrogen tapes ved utvasking. Gjennom høst- og vinterperioden tapes det ofte betydelige mengder nitrogen ved utvasking. Dette kan være overskudd fra nitrogengjødslingen i foregående vekstsesong, i tillegg til nitrogen som frigjøres fra det organiske materialet i jorda.

Forurensing med nitrogen
Høy nitratkonsentrasjon kan være et problem i grunnvann, som brukes til drikkevann. Nitrogen regnes ikke som viktig i forhold til eutrofiering av våre vassdrag, fordi fosfor er den sterkest vekstbegrensende faktoren. I saltvann regner en imidlertid nitrogen som en viktig faktor i forhold til algeoppblomstring. Derfor har vi i Nordsjøavtalen forpliktet oss til å redusere også nitrogenutslippene.

 

 Viktigste former og transportprosesser for nitrogen og fosfor
 

 Nitrogen

Fosfor 

 Form i jord

 

 

 Løst i jordvæsken

 +++

+

 Partikkelbunnet (mineralsk)

 +

 +++

 Organisk materiale

 +++

 Transport

 

 

 Erosjon

 +

++ +

 Utvasking i løst form

 +++

 +

 Maktropore strømning

 +

+++

 Tap til luft

 +++