NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Erosjon
Erosjon kan forårsakes av både vann og vind. Vann som renner kan frakte med seg jordpartikler både på jordoverflaten og i poresystemet i jorda. Løsrivelses- og transport-prosessen kalles erosjon. I Norge er erosjon forårsaket av vann et mye større problem enn vinderosjon.

Erosjonsformer forårsaket av vann på overflateten
Erosjon kan skje som et tynt sjikt i overflaten; flateerosjon, eller utvikles til dypere riller eller grøfter. Arealer som jordarbeides om høsten gir en ubeskyttet jordoverflate som er spesielt utsatt for jordtap. Områder med hellende terreng, marine avsetninger og planert jord er spesielt utsatt.

Når og hvordan skjer overflateerosjon?
De viktigste avrenningsperiodene skjer om høsten og under snøsmeltingen. Milde vintre med veksling mellom frysing og tining har gitt stor erosjon i høstkornåkre. Spesielt har avrenning på delvis frosset jord gitt svært store jordtap. Vann samles i forsenkninger i terrenget og kan gi ukontrollert avrenning. Hydrotekniske anlegg som nedløpskummer og grøfteutløp er utsatt for vannets graving. I ubeskyttede skråninger mot bekker og i selve bekkeløpet kan store mengder jord rase ut. Anleggsarbeid i forbindelse med veier, boligbygging og andre aktiviteter som eksponerer ubeskyttede flater, kan også føre til erosjon.

Erosjon gjennom jordas poresystem
Erosjon kan også skje når vann strømmer gjennom jordas poresystem. Vann bringer med seg partikler fra overflata og river også med seg partikler fra poreveggene når det renner gjennom sprekkesoner og meitemarkganger fram til grøfterør og videre ut i vassdrag. På enkelte areal kan erosjonen som skjer gjennom poresystemet, være større enn overflateerosjonen. Den største erosjonen gjennom poresystemet skjer etter tørkeperioder, både etter sommertørke og etter teledannelse som er en frysetørking av jorda.