NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Genetisk laboratorium
NIBIO sin avdeling på Svanhovd har videreutviklet en molekylærgenetisk metode som kan gi opplysninger om identitet, genetisk slektskap og kjønn til brunbjørn.  Laboratoriet utfører DNA analyser av faeces, hår, vev og andre materialer fra bjørn og andre pattedyr. Prøver analyseres etter avtale med laboratoriet og prisen varierer etter hva kunden forespør.
Her finner du mer detaljert informasjon.

DNA-analyse

DNA er unikt for ethvert individ, og avkom får halvparten av sitt DNA fra moren og halvparten fra faren. Ved å hente ut DNA fra celler fra ekskrementer, hår, blod og vev kan man identifisere art, individer, kjønn og slektskap. Ved hjelp av et større antall innsamlede prøver kan man bygge opp en fullstendig oversikt over bestandsstrukturen.

DNA-laben på Svanhovd. Foto: Espen Aarnes

I laboratoriet blir DNA ekstrahert og renset fra prøven. Bjørnens kjønn og dens unike genetiske fingeravtrykk blir så funnet ved at man først lager mange kopier av utvalgte deler av bjørnegenomet (såkalte mikriosatelitter) og så separeres de ulike bitene man har formert opp og leser av bjørnens fingeravtrykk. Amplifiseringen av DNA skjer ved hjelp av PCR (polymerase kjedereaksjon) der man bruker enzymer fra bakterier til å lage kopier avbjørnens DNA. Samtidig med at DNA amplifiseres blir de merket med ett fargestoff som kan detekteres av en laser. Etter PCR amplifiseringa blir DNA fragmentene separert på en gel ved at man fører strøm over gelen. DNA er ladet, og vil vandre ulikt på gelen avhengig av fragmentets størrelse. Hvert bjørneindivid vil gi en unik sammensetning av de ulike fragmentene man analyserer. Lengden på fragmentene blir lest av med en laser, og fingeravtrykket til bjørnen kan fremstilles grafisk.


Resultatene kan blant annet brukes til populasjonsstudier, som bestandsestimering og vandringsmønster til brunbjørn.


Forespørsler på lab tjenester ta kontakt:

Tlf DNA-lab: +47 406 231 74

dna-svanhovd@bioforsk.no

 

Kriminaltekniske DNA analyser på brunbjørn

Faunakriminalitet er et økende problem, og etterforskning av denne typen kriminalitet er et satsingsområde i Norge. NIBIO Svanhovd utvikler laboratorieanalyser og kompetanse for å bistå politiet i saker som involverer brunbjørn.

Bioforsk_Svanhovd_Brunbjørn_Faunakriminalitet (Bildekarusell (BF))

Hvert år siden 2004 har Svanhovd samarbeidet med politiet for å løse denne type saker. Den samme kompetanse kan brukes i sivile erstatningssaker og i vanskelige forvaltningssaker. Dette er likevel et pionerfelt internasjonalt, og en betydelig utvikling forventes i årene som kommer.