NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Bioforsk


Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Bioforsk har også fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Bærekraftig ressursbruk er et grunnleggende premiss. Bioforsk har tre divisjoner med omlag 450 ansatte og forskningsstasjoner over hele landet.

Visjon:
På lag med framtida: Mat - miljø - muligheter.

Verdiar:
Bioforsk byggjer sin verksemd på følgjande verdiar som skal prege alt vi gjer:

  • Nyskapande
  • Resultatorienter
  • Gjere kvarandre gode

Mål:
Bioforsk skal vera ein regional-, nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig produsent av kunnskap, tenester og løysingar gjennom forsking og utviklingsarbeid innanfor planteproduksjon, skjøtsel, matkvalitet, mattryggleik og miljøspørsmål. Bioforsk skal medverka til meir innovasjon, betre miljøkvalitet, berekraftig ressursforvaltning og matproduksjon til nytte for næringslivet, forbrukarane og samfunnet.

Etiske retningsliner:
Generelle etiske retningsliner som gjeld for medarbeidarar i Bioforsk
Forskingsetiske retningsliner for Bioforsk

Miljø:
Grønn Stat ble innført i 2005 og pålegger alle statlige etater et system for miljøledelse. Dette innebærer å foreta en kartlegging av virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Som et minimum skal denne omfatte innkjøp, avfall, transport og energi.

For å imøtekomme dette kravet besluttet Bioforsk i 2006 at alle avdelinger skal være sertifisert iht. reglene fra stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

Strategisk plan
Strategisk plan Bioforsk 2013-2016

Årsrapporter til Landbruks- og matdepartementet

Bioforsk Årsrapport 2014
Bioforsk Årsrapport 2013

Organisering
Bioforsk er organisert under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som eit forvaltningsinstitutt med særskilde fullmakter. LMD har oppnemnt eit eige styre for Bioforsk (sjå under). Bioforsk er eit desentralisert forskingsinstitutt med lokalisering i alle landsdelar.

Bioforsk vert styrt frå Ås utanfor Oslo. Leiinga er sett saman slik:

Adm. direktør:  Harald Lossius
Forskingsdirektør: Nils Vagstad
Økonomidirektør: Bente Midthjell
Personaldirektør: Grete Lindseth
Kommunikasjonsdirektør (informasjon/IT/arkiv): Ragnar Våga Pedersen
Kvalitetsdirektør Randi Hesjedal
Sekretær: Ellen Schei Pongo

Postadresse:
Bioforsk Leiing, Fr. A. Dahlsvei 20, 1430 ÅS

Fakturaadresse:

fakturamottak@bioforsk.no

Bioforsk Fakturamottak, Fr. A. Dahlsvei 20, 1430 ÅS

Besøksadresse:
Høgskoleveien 7, 1430 ÅS

Tlf: 03 246
Frå utlandet: + 47 40 60 41 00
Faks: 63 00 92 10
post@bioforsk.no

Org. Nr. 988 983 837 MVA


View Larger Map


Bioforsk - styresammensetning 2014-2015:

Styremedlemmer

 • Leder: Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland, Bodø, 2014-2017
 • Medlem: Kommunikasjonssjef Bjørg Bruset, Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, 2014-2017
 • Medlem: Landbruksdirektør Dag Petter Sødal, Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand, 2012-2015
 • Medlem: Daglig leder Sidsel Sæterøy, Undine AS, Kristiansund, 2014-2017
  • Personlig vara: Fylkespolitiker Steinar Reiten, Averøy, 2014-2017
 • Medlem: Avdelingsdirektør Marit Kjeldby, Klima- og
       forurensningsdirektoratet
  , Oslo, 2012-2015
  • Personlig vara: Seniorrådgiver Per Harald Agerup, Norges bondelag, Oslo, 2012-2015
 • Medlem: Forsker Gustav Fystro, Bioforsk Øst Løken, Heggenes, 2013-2017 (representant for de ansatte)
  • Personlig vara: Anita Sønsteby, forsker Bioforsk Øst Apelsvoll, 2013-2017
 • Medlem:
       Forsker Anette Sundbye, Bioforsk Plantehelse, Ås, 2012-2015 (representant for de ansatte)
  • Personlig vara: Forskningstekniker Torkel Gaardløs, Bioforsk Øst Apelsvoll, Kapp,
         2012-2015

Nummeriske vara

 • 1. nummeriske vara: Kvalitetsdirektør Jens Strøm, Bama Gruppen AS, Oslo, 2014-2017
 • 2. nummeriske vara: Seksjonssjef Gunn Paulsen, Direktoratet for
       naturforvaltning, Trondheim, 2012-2015
a a a
Klikk på område for å komme til sentersidene
norgeskart Midt-Norge Svanhovd Okologisk Holt Holt Tjotta Saerheim Ullensvang Fureneset Loeken Apelsvoll Landvik Plantehelse Aas Plantehelse Aas Plantehelse Aas