NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bioforsk Økologisk
admtingvoll.jpg

Forskingssenteret Bioforsk Økologisk er nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk. Vi arbeider med heile verdikjeda frå jord til bord. I tilknyting til senteret fins det eit økologisk gardsbruk, økologisk hage, laboratorium, klimarom, bibliotek og komposthus.

adm bygning kmck.jpg Foto: Kirsty McKinnon Bioforsk Økologisk, Tingvoll

Gunnars Veg 6, 6630 TINGVOLL
Telefon: 03 246 Frå utlandet +47 45 23 02 00
E-post: okologisk@bioforsk.no


Direktør: Kristin Sørheim tlf. 952 86 060  
Forskingssjef: Atle Wibe tlf.  404 80 087
Informasjonsansvarlig: Anita Land: tlf. 404 80 421

a a a

Kart: Bioforsk Økologisk

2 flyfoto Tingvoll gard 2005

tingvollku2009

3 stjernehage.jpg

4 oversikt oab.jpg

5klimarom.jpg

6 forsoskfelt.jpg

7forsoskfelt med salat

8 tingvoll lab.jpg

9 stjernehustingvoll.jpg

 Bioforsk Økologisk er ligger i Tingvoll Tingvoll kommune på Nordmøre.

 Bioforsk Økologisk er ligger i Tingvoll Tingvoll kommune på Nordmøre. Vel 30 forskere, rådgivere og andre har sin arbeidsplass her. I tillegg er rundt 20 fagpersoner fra andre Bioforsk-avdelinger tilknytta fagområdet økologisk. Flyfoto

Bioforsk Økologisk ligger på Tingvoll gard. Garden blir drevet økologisk av forpaktere. Foruten administrasjonsbygning, fjøs og komposthus er fire bolighus tilknytta garden.

Stjernehagen brukes til demonstrasjon og til aktiviteter innen forskning og utvikling. Foto: Kirsty McKinnon.

Tingvoll gard er en tidligere prestegard med mange kulturminner og flotte turmuligheter. Garden ligger midt mellom et aktivt bydemuseum og ei steinkirke bygd rundt 1180. Foto: Odd Arild Bugge, Tingvoll kommune

 Bioforsk Økologisk har et klimarom til forsøk og oppal av planter, i tillegg til at en har laboratorium og komposthus. Foto Pushpa Rengaraj.

Bioforsk Økologisk har ulike forsøks- og demonstrasjonsfelt på garden. Her fra (et forsøk med dekkmateriale i jordbærdyrking. Foto: Atle Meaas

Fra forsøk med oppalsjord i salat. Foto: Kirsty McKinnon

Et laboratorium er bygd opp ved forskingssenteret på Tingvoll. Foto: Anita Land

Et stjerneobservatorium lå tidligere der hagen ligger nå, derfor kalles hagen stjernehagen. Et nytt hus med en stjernekikkert er bygd opp ved hagen. Foto Pushpa Rengaraj.