NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bioforsk Øst
Bioforsk Øst har nasjonalt ansvar for forsking og utviklingsarbeid på korn, poteter, grønsaker, frøavl og sportsgras. Leiinga ligg på Apelsvoll. Senteret har FoU-ansvar når det gjeld frukt og bær, grovfôr, kulturlandskap, bioenergi og økologisk landbruk. Bioforsk Øst legg stor vekt på heilskapleg forsking som ser effektivitet, miljø og kvalitet i samanheng.
Apelsvoll_MO_s.jpg Bioforsk Øst, Apelsvoll

Bioforsk Øst Apelsvoll
Nylinna 226, 2849 KAPP
Tlf. sentralbord 03 246
Frå utlandet: +47 40 60 41 00
Fax: 61 16 03 13
E-post: apelsvoll@bioforsk.no

Leiar: Ingvar Hage

LokenHovedbygning. Foto: Håkon Skarstad Bioforsk Øst, Løken

Bioforsk Øst Løken
Volbu, 2940 HEGGENES
Tlf. sentralbord 03 246
Frå utlandet: +47 40 60 41 00
Fax: 61 34 06 65
E-post: loken@bioforsk.no
Leiar: Ragnar Eltun

Bioforsk Øst, Landvik Bioforsk Øst, Landvik
Bioforsk Øst Landvik
Reddalsveien 215, 4886 GRIMSTAD
Tlf. sentralbord 03 246
Frå utlandet: +47 40 60 41 00
Fax: 370 44 278
E-post: landvik@bioforsk.no
Leiar: Erling Stubhaug
Epleblomstring. Foto: Ragnar Våga Pedersen Bioforsk Øst Ullensvang
NO-5781 LOFTHUS
Tlf. sentralbord: 03 246
Frå utlandet: +47 406 04 100
E-post: ullensvang@bioforsk.no
Leiar: Roald Sørheim

 

• Direktør:           Ingvar Hage  tlf: +47 917 79 022

 

Vi har fem klimastasjonar:  Apelsvoll   Landvik   Løken   Ullensvang   Kise

a a a

Kart: Bioforsk Øst

Ap_Biodiesel-samaskin-IMG_0310.jpg

Ape_I_handa.jpg Foto: Audun Korsæth

Ap_Bilder1Juli2007_L 008.jpg

Ap_Greendetalj2. Foto: Agnar Kvalbein

Ap_IMG_2982.jpg

Ap_Detaljer Landvik_AKv_L.jpg Foto: Tatsiana Espevig

Ap_IMG_2966.jpg

Ap_IMG_2516_UA_L.jpg

IM000026_L.jpg

Bioforsk ledes fra Toten, og har avdelinger på Landvik ved Grimstad, Løken i Valdres og Ullensvang i Hardanger.

Feltforsøk er et av flere viktige hjelpemidler som brukes i jord- og planteforskningen. Ved bruk av spesialutstyr gjøres tester av sorter, næringsforsyning, jordarbeiding og ulike dyrkingsteknikker på små arealer.

Bilder kan fortelle mye mer enn du aner. Bilder tatt med ulike sensorer fra satellitt, fly eller fjernstyrt helikopter gir grunnlag for studier av jordvariasjon og plantevekst.

Veksthus, plasttuneller og klimarom brukes i forskningen for å utvikle moderne dyrkingsmetoder og for å undersøke effekter av klimaforhold og klimaendringer på planters vekst og kvalitet.

Under bakken kan en finne forklaringer på mye av det som skjer over bakken. Jordas opphav, sammensetning, næringsinnhold, evne til å holde på vann, innhold av luft - alt har betydning for plantene.

Botanisering, registreringer av spiring, sjukdomsangrep, modningssymptomer m.m.  er en viktig forutsetning for å kunne forklare hva som skjer i forsøksarealene. En rekke data samles for seinere å bli analysert sammen med målte parametere.

Både planter og jord blir utsatt for detaljundersøkelser før konklusjoner kan trekkes og anbefalinger skrives.

God kompetanse og riktig utstyr er avgjørende for kvaliteten av forskningen.

Noen av vekstene skal spises uten videre behandling, andre må bearbeides på kjøkken eller i industrien før de spises. Forskningen følger produktet hele veien fra jorde til bord, slik at kvaliteten blir best mulig.

Veien fra forskning til praksis er kort. Resultater fra forskningen blir formidlet på markdager, møter og kurs, på våre web-sider, i artikler i fagpressen og i vitenskapelige artikler.