Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bioforsk Jord og miljø
Bioforsk Jord og miljø har eit nasjonalt ansvar for jord-, miljø- og ressursforsking i Bioforsk. Senteret har to avdelingar, ein på Campus Ås i Akershus, og ein på Svanhovd i Pasvikdalen i Finnmark. Senterleiinga er lokalisert ved Ås-avdelinga. Den utfører forsking og oppdragstenester på jordkvalitet, jordressursar, avrenning og erosjon frå jordbruksareal, vasskvalitet og forvaltning av vassressursar, arealbruk, naturbaserte reinseløysningar, og biologisk avfallshandtering. Svanhovd-avdelinga arbeider med spørsmål knytte til natur, miljø og landbruksfag i Barentsregionen. Den er eit knutepunkt i det norsk-russiske miljøsamarbeidet i regionen. Senteret representerer Bioforsk i Miljøalliansen, eit forskingsstrategisk samarbeid mellom nasjonale miljøinstitutt i Noreg.
Bioforsk Jord og Miljø, Ås Bioforsk Jord og miljø, Ås

Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås
Tlf. sentralbord: 03 246
Sentralbord fra utland +47 406 04 100
Faks: 63 00 94 10
E-post: jord@bioforsk.no
Svanhovd. Foto: Ragnar Våga Pedersen Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd

Svanhovd, 9925 Svanvik
Tlf: 464 13 600
Faks: 78 99 56 00
E-post: svanhovd@bioforsk.no 

Ledelse Telefon
Direktør: Christopher Brodersen 970 92 651  
Forskingssjef: Øistein Vethe 918 62 849
   
Arealbruk og tiltak. Seksjonssjef: Jannes Stolte 974 04 696
Jordkvalitet og klima. Seksjonssjef: Daniel Rasse 900 94 486
Bioressurser. Seksjonssjef: Tormod Briseid  
Miljøforsking i Barentsregionen. Leiar: Snorre. B. Hagen 932 40 197
Miljøteknologi og renseprosessar. Seksjonssjef: Trond Mæhlum      412 38 270
Vannkvalitet og hydrologi. Seksjonssjef: Per Stålnacke 932 02 520


 

 

a a a