NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bioforsk Jord og miljø
Bioforsk Jord og miljø har eit nasjonalt ansvar for jord-, miljø- og ressursforsking i Bioforsk. Senteret har to avdelingar, ein på Campus Ås i Akershus, og ein på Svanhovd i Pasvikdalen i Finnmark. Senterleiinga er lokalisert ved Ås-avdelinga. Den utfører forsking og oppdragstenester på jordkvalitet, jordressursar, avrenning og erosjon frå jordbruksareal, vasskvalitet og forvaltning av vassressursar, arealbruk, naturbaserte reinseløysningar, og biologisk avfallshandtering. Svanhovd-avdelinga arbeider med spørsmål knytte til natur, miljø og landbruksfag i Barentsregionen. Den er eit knutepunkt i det norsk-russiske miljøsamarbeidet i regionen. Senteret representerer Bioforsk i Miljøalliansen, eit forskingsstrategisk samarbeid mellom nasjonale miljøinstitutt i Noreg.
Bioforsk Jord og Miljø, Ås Bioforsk Jord og miljø, Ås

Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås
Tlf. sentralbord: 03 246
Sentralbord fra utland +47 406 04 100
Faks: 63 00 94 10
E-post: jord@bioforsk.no
Svanhovd. Foto: Ragnar Våga Pedersen Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd

Svanhovd, 9925 Svanvik
Tlf: 464 13 600
Faks: 78 99 56 00
E-post: svanhovd@bioforsk.no 

Ledelse Telefon
Direktør: Christopher Brodersen 970 92 651  
Forskingssjef: Øistein Vethe 918 62 849
   
Arealbruk og tiltak. Seksjonssjef: Jannes Stolte 974 04 696
Jordkvalitet og klima. Seksjonssjef: Daniel Rasse 900 94 486
Bioressurser. Seksjonssjef: Tormod Briseid  
Miljøforsking i Barentsregionen. Leiar: Snorre. B. Hagen 932 40 197
Miljøteknologi og renseprosessar. Seksjonssjef: Trond Mæhlum      412 38 270
Vannkvalitet og hydrologi. Seksjonssjef: Per Stålnacke 932 02 520


 

 

a a a