NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aanensen, L. 2009. Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Foredrag, Gjerdeseminar Norsk Landbruksrådgivning, 12.11.09
Aanensen, L. 2009. Hvorfor luftegård- hvilke dyrevelferdskrav skal en luftegård oppfylle. Foredrag, Bygningsseminar for økologisk storfe, 24.11.09
Aanensen, L. 2010. Luftegård til okser i økologisk kjøttproduksjon. Bioforsk FOKUS 5(2)s 218-219.
Aanensen, L. Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Foredrag. Alta, 10.11.2009.
Aanensen, L. Luftegård for okser i økologisk kjøttproduksjon - presentasjon av prosjektet. Foredrag. Værnes, 23.11.2009.
Aanensen, L., Hansen, B., Lind, V. & Ljøkjel, K. 2009. Fôring av ammekyr i innefôringsperioden for å utnytte energireservene – effekt på fôrforbruk, fruktbarhet og kalvehelse. Bioforsk RAPPORT 4(161):15s.
Clarke, J. & Martinussen, I. 2011. Bioprospketering av nordlige planter. Foredrag.
Conner, S., Martinussen, I., Røen, D. & Stewart, D. 2011. Biodiversity in Rubus polyphenol content and composition. X International Rubus and Ribes Symposium - Book of Abstracts :132.
Dalmannsdottir, S., Rapacz, M., Jørgensen, M., Østrem, L., Larsen, A. & Rognli, O. 2013. Effects of pre-acclimation temperature on cold tolerance and photoinhibition in forage species.
Egenprodusert flis til husdyr 100210
Finnes, O. 2009. Egenprodusert flis. Buskap (7):30-31.
Finnes, O. 2009. Kjekjøttproduksjon Foredrag, Nordkjosbotten, 27.10.09.
Finnes, O. 2009. Torv som strø til husdyr. Bioforsk TEMA 4(5).
Finnes, O. 2009. Tørt underlag til husdyr. Husdyrforsøksmøtet 2009.
Finnes, O. 2010. Akvatisk plantedyrking. Foredrag, Senja, 8.10.2010
Finnes, O., Uhlig, C. & Hansen, I. 2010. Locally produced woodchips as bedding material for arctic animal production. Foredrag, Circumpolar Agricultural Conference, Alta, 6.9.2010
Finnes, O.A. 2010. Bedre driftssystemer for husdyr basert på flisunderlag. Bioforsk RAPPORT 5(89):20s.
Friis.Pedersen, S., Meland, M. & Rebours, C. 2013. Macroalgae for an increasing organic market.
Halvorsen, L. 2013. Blå-Grønn satsing i Bioforsk.
Hansen, I. 2009. Bruk av vokterhund i Ørpen, beitesesongene 2008 og 2009. Bioforsk RAPPORT 4(181):17s.
Hansen, I. 2009. Husdyr i endra klima. Foredrag, Hurtigruteseminaret 2009, 01.12.2009
Hansen, I. 2009. Rovviltskader på sau og rein - mulig å gjøre noe med? Foredrag
Hansen, I. 2009. Rovviltskader på sau og rein - mulig å gjøre noe med? Foredrag.
Hansen, I. 2009. Standard for rovdyrsikre gjerder, kjøttproduksjon og dyrevelferd på inngjerda sauebeiter. Foredrag. Steinkjer, 20.01.2010.
Hansen, I. 2009. Standarder for forebyggende tiltak. Foredrag, Lampeland, 19.11.09
Hansen, I. 2009. Standarder for forebyggende tiltak. Foredrag. 23.03
Hansen, I. 2009. Standarder for forebyggende tiltak. Foredrag. Hamar 25.3.
Hansen, I. 2009. Tapskartlegging i Ørpen-Redalen 2007 og 2008. Foredrag 13.03.2009
Hansen, I. 2009. Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 2007 og 2008. Bioforsk TEMA 4(8):4s.
Hansen, I. 2009. Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 2007 og 2008 . Bioforsk Rapport 4 (19) 21 pp
Hansen, I. 2009. Trives Dagros i kaldfjøs?. Foredrag, Temamøte "Det nye landbruket", 22.09.2009
Hansen, I. 2009. Utdanning av kadaversøkende hunder. Bioforsk RAPPORT 4(179):10s.
Hansen, I. 2009. Årsaker til tap av sau på beite. Foredrag
Hansen, I. 2010. Bruk av vokterhunder i inn- og utland. Foredrag. Bardu, 02.12.2010.
Hansen, I. 2010. Elektriske gjerder til rovviltsikring - erfaringer, tap, tilvekst. Foredrag. Namsskogan, 24.11.2010.
Hansen, I., Hansen, B. og Trondsen, Ø. 2009. Nye tanker rundt forebygging av sauetap på beite - eksempel fra Malangen. I: M.O.Fog (Red.)Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, 515-518.
Hansen, I., Jørgensen, G., Lind, V., Uhlig, C. & Finnes, O. 2011. Grov flistalle til sau. Bioforsk RAPPORT 6(106):30.
Hansen, I., Lind, V., Jørgensen, G., Uhlig, C. & Finnes, O. 2011. Grov flistalle til storfe. Bioforsk RAPPORT 6(118):41.
Hansen, I., Uhlig, C. & Finnes, O. 2010. Flisprosjektet. Foredrag. Jevnaker, 03.11.2010.
Hansen, I., Uhlig, C. & Finnes, O. 2011. Lying behaviour and cleanliness of sheep and cattle on a woodchip-based deep litter. 24th NJF Congress.
Hansen, I., Uhlig, C. & Finnes, O. 2011. Lying behaviour and cleanliness of sheep and cattle on a woodchip-based deep litter. In: Hultgren, J., Persson, P., Nadeau, E. and Fogelberg, F. (Eds). Book of Abstracts of the 24th NJF Congress. NJF Report 7(3):56.
Hansen, I., Uhlig, C., Finnes, O., Lukkassen, A. & Sturitis, R. 2011. Lokalprodusert flistalle til saau og storfe. I: Brodin, J. og Fog, M.O (red.).Husdyrforsøksmøtet 2011 :582-585.
Hansen, I., Uhlig, C., Finnes, O., Lukkassen, A. & Sturitis, R. 2011. Lokalprodusert flistalle til sau og kjøttfe. Poster.
Haugland, E. 2010. Innspill til ny stortingsmelding i landbruket. Foredrag, Tromsø, 2.3.2010
Haugland, E. 2010. Klimaendringens innvirking på kulturplantene i Troms. Foredrag, Bardu, 25.3.2010
Haugland, E. 2010. Klimaendringer og sannsynlige følger for arktisk landbruk. Foredrag, HORVA, 27.8.2010
Haugland, E. 2010. Nordnorsk reiselivs framtid. Nationen (06.04.2010):18.
Haugland, E. 2010. Regional utvikling gjennom FoU og samhandling. Foredrag. Målselv, 31.05.2010.
Haugland, E., Abelsen, B., Normann, Ø. & Søfting, E. 2010. Hva skal nordnorsk reiseliv lages av?. Avisa Nordlys (22.03.2010):3.
1-50 av 118 | Neste 50 Siste 18

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a