NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Adler, S. & Løes, A. 2014. Vet du hva som er i kraftfôret?. Økologisk Landbruk (2):4s.
Adler, S. & Steinshamn, H. 2009. Effect of grassland management in organic and conventional farming systems on bovine milk quality – a field study. Abstracts. Workshop on "Quality and nutrition value of organic milk and meat"
Adler, S. & Steinshamn, H. 2009. Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt?. Bioforsk Fokus 4(6):30-31.
Adler, S. & Steinshamn, H. 2009. Melkekvalitet i ulike driftssystem. Bioforsk Fokus 4(2):210-211.
Adler, S. & Steinshamn, H. 2010. Forage botanical and chemical composition on dairy farms with different grassland systems and production systems. Grassland Science in Europe 15:446-448.
Adler, S. & Steinshamn, H. 209. Analyser av melkekvaliteter i Midt-Norge. Foredrag. Oslo, 07.11.2009.
Adler, S. 2013. Effekt av engdriftsmåte på melkas sammensetning.
Adler, S., Dahl, A., Jensen, S., Thuen, E., Gustavsson, A. & Steinshamn, H. 2013. Fatty acid composition,fat-soluble vitamin concentrations and oxidative stability in bovine milk produced on two pastures with different botanical com. Livestock Science 154(1-3):93-102.
Adler, S., Dahl, A., Steinshamn, H., Thuen, E., Garmo, T. & Krogh-Jensen, S. 2009. Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift. Husdyrforsøksmøtet 2009:345-348.
Adler, S., Dahl, A., Steinshamn, H., Vae, A., Thuen, E., Garmo, T. & Krogh-Jensen, S. 2009. Effect of pasture botanical composition on milk quality in organic production. NJF Report 2(5):69.
Adler, S., Dahl, A., Vae, A., Thuen, E., Garmo, T., Krogh-Jensen, S., Hansen-Møller, J. & Steinshamn, H. 2010. Effect of pasture botanical composition on milk composition in organic production. Grassland Science in Europe 15:425-427.
Adler, S., Honkapää, K., Saarela, M., Slizyte, R., Sterten, H., Vikman, M. & Løes, A. 2014. Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry – A multiple case study. Bioforsk RAPPORT 9(82):58s.
Adler, S., Höjer, A., Njåstad, K., Purup, S., Hansen-Møller, J., Thuen, E., Gustavsson, A., Martinsson, K. & Steinshamn, H. 2013. Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem. I: Husdyrforsøksmøtet 2013 :372-375.
Adler, S., Jensen, S., Govasmark, E. & Steinshamn, H. 2013. Effect of short-term versus long-term grassland management and seasonal variation in organic and conventional Dairy farming on the composition of bulk. Journal of Dairy Science 96(9):5793-5810.
Adler, S., Jensen, S., Thuen, E., Gustavsson, A., Harstad, O. & Steinshamn, H. 2013. Effect of silage botanical composition on ruminal biohydrogenation and transfer of fatty acids to milk in dairy cows. Journal of Dairy Science 96(2):1135-1147.
Adler, S., Jensen, S., Thuen, E., Gustavsson, A., Harstad, O. & Steinshamn, H. 2013. Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. I: Husdyrforsøksmøtet 2013 :101-103.
Adler, S., Purup, S., Hansen-Møller, J., Thuen, E., Gustavsson, A. & Steinshamn, H. 2014. Phyto-oestrogens and their metabolites in milk produced on two pastures With different botanical compositions. Livestock Science 163:62-68.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. I: brodin, J.K. & Fog, M.O. (red.) Husdyrforsøksmøtet 2011 :185-188.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Effect of silage botanical composition on rumen lipid metabolism. PhytoMilk.
Adler, S., Steinshamn, H., Dahl, A., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Dahl, A., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. I: Brodein, J.K & Fog, M.O.(red.) Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Jensen, S., Thuen, E. & Dahl, A. 2011. Effect of pasture botanical composition on milk composition. PhytoMilk.
Adler, S., Steinshamn, H., Krogh-Jensen, S., Purup, S., Hansen-Møller, J. & Govasmark, E. 2009. Relationship between grassland management and bovine milk quality. NJF Report 2(5):63.
Adler, S., Steinshamn, H., Purup, S., Hansen-Møller, J. & Krogh-Jensen, S. 2009. Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk. Husdyrforsøksmøtet 2009 :339-342.
Adler, S., Steinshamn, H., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammensetning av surfôret. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammensetning av surfôret. I: Brodin, J.K. & Fog, M.O. (red) Husdyrforsøksmøtet 2011 :13-16.
Adler, S., Thuen, E., Jensen, S., Gustavsson, A. & Steinshamn, H. 2013. Effekt av engdyrkingsmåte på melkas sammensetning.I: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk FOKUS 8(2):157-159.
Alfoeldi, T., Gantner, U., Vaarst (Eds.), M., Algers, B., Nicholas, P., Gratzer, E., Henriksen, B., Mejdell, C., Hansen, B., Whay, B., Walkenhorst, M., Smolders, G., Ivemeyer, S., Hassing, M., Roderick (Eds.), S., Leeb, C., Winckler, C., Stöger, E., Huber, J., Brinkmann, J., March, S. & Whistance, L. 2011. The process of minimising medicine use through dialogue based animal health and welfare planning. CORE Organic Project Series Report no. 3 :90.
Almvik, M., Hellstrôm, J., Madland, E., Nebojsa, S. & Steinshamn, H. 2014. Analysis of proanthocyanidins in bark from Norwegian trees.
Amundsen, C., Linjordet, R. & Haraldsen, T. 2012. Miljøgifter i restprodukter fra fiskeoljeindustrien. Vurderinger ved bruk i biogassanlegg.. Bioforsk Rapport 7(35):46s.
Andersen, O., Mysterud, A., Veiberg, V., Meisingset, E. & Wold, L. 2011. Jakten på hjortejegeren. En spørreundersøkelse blant norske hjorteviltjegere med fokus på framtidig utøvelse av hjortejakt. NINA Rapport (725):53 s.
Andersen, O., Wam, H., Mysterud, A. & Kaltenborn, B. 2014. Applying Typology Analyses to Management Issues: Deer Harvest and Declining Hunter Numbers. Journal of Wildlife Management 78(7):1282-1292.
Bakken, A. & Johansen, A. 2014. Matproduksjon på norske arealressursar med og utan imoprt av fôrråvarer. Bioforsk FOKUS 9(2):s82.
Bakken, A., Randby, Å., Vaga, M., Hetta, M. & Steinshamn, H. 2014. Proteinverdien i øko-surfôr frå vår vekst og gjenvekst. Buskap : medlemsblad for Geno 66(3):90-91.
Bakken, A., Vaga, M., Hetta, M., Randby, Å. & Steinshamn, H. 2014. Ensilering og fôrkvalitet i kløverrikt materiale. I: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 9(2):s87.
Bakken, A., Vaga, M., Hetta, M., Randby, Å. & Steinshamn, H. 2014. Feed value of restrictedly and extensively fermented organic grass-clover silages from spring and summer growth. Grassland Science in Europe 19(1):603-605.
Bakken, A., Vaga, M., Hetta, M., Randby, Å. & Steinshamn, H. 2014. Protein value in organic grass-clover silages from spring and summer growth. Proceedings of the 5th Nordic Feed Science Conference (290):37-40.
Bakken, A.K. & Steinshamn, H. 2010. Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. Bioforsk FOKUS 5(2):176-177.
Bele, B. 2014. Tradisjonell økologisk kunnskap - en mulighet til å markedsføre norske landbruksprodukter?. Bioforsk FOKUS 9(2):s72.
Bergslid, R. & Kval-Engstad, O. 2014. Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla. Ringreven (4):20-23.
Bergslid, R. & Kval-Engstad, O. 2015. Slangespredning og stor transportkapasitet i Vestnes. Ringreven (1):28-31.
Bergslid, R. & Lande, U. 2013. Verdifulle beiter; Kartlegge, prioritere og tilrettelegge. Bioforsk RAPPORT 8(189):37s.
Bergslid, R. & Lyche, A. 2013. Husdyrgjødsel til nytte og besvær. Bondebladet :s9.
Bergslid, R. & Lyche, A. 2014. Møkk fra Molde til Marokko. Nationen, 02.05.2014 :s35.
Bergslid, R. & Solemdal, L. 2014. Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Bioforsk TEMA 9(1):8s.
Bergslid, R. & Solemdal, L. 2014. På langtur med møkka. Økologisk landbruk (1):22-23.
Bergslid, R. & Strøm, T. 2014. Storfe på utmarksbeite - en uutnyttet ressurs. Økologisk landbruk (4):26-27.
Bergslid, R. 2012. Grøftetilstander i jordbruket 2012. Bioforsk RAPPORT 7(38):15s.
Bergslid, R. 2012. Toppleder i grønn kjeledress. Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal.. Bioforsk Rapport 7(118):25s.
1-50 av 717 | Neste 50 Siste 17

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a