NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aasetre, J. & Bele, B. 2009. History of forestry in a central Norwegian boreal forest landscape. Examples from Nordli, Nord-Trøndelag. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 63:233-245.
Bakken, A. & Johansen, A. 2014. Matproduksjon på norske arealressursar med og utan imoprt av fôrråvarer. Bioforsk FOKUS 9(2):s82.
Bakken, A. & Johansen, A. Bioforsk og miljøvennleg landbruk Trønder-Avisa nr. 57, 9.mars 2009/
Bakken, A. 2010. Er smått alltid godt?. Klassekampen 42(49):28.
Bakken, A. 2010. Prognoser for grovfôr på nett. Buskap 62(4):6.
Bakken, A., Johansen,L. & Langerud, A. 2010. Vekststart og begynnande skyting hos timotei. Samvirke 105(6/7):53.
Bakken, A., Lunnan, T., Höglind, M., Harbo, O., Langerud, A., Rogne, T. & Ekker, A. 2009. Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt og mjølkeproduksjon. Resultater fra flerårige høstetidsforsøk i blandingseng med engrapp/kvitkløver og raigras/kvitkløver. Bioforsk Rapport 4 (39).
Bakken, A., Lunnan, T., Höglind, M., Harbo, O., Langerud, A., Rogne, T. & Ekker, A. 2009. Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Resultater fra flerårige høstetidsforsøk i blandingseng med timotei, engsvingel og rødkløver. Bioforsk Rapport 4 (38).
Bakken, A., Randby, Å. & Udén, P. 2011. Changes in fibre content and degradablility during preservation of grass-clover crops. Animal Feed Science and Technology 168:122-130.
Bakken, A.K. & Kval-Engstad, O. 2011. Fôrkvalitet i gjenvekst. Buskap 63(4):16.
Bakken, A.K. & Langerud, A. 2010. Kor lenge held intensivt hausta timotei?. Samvirke 105(8):40-41.
Bakken, A.K. & Steinshamn, H. 2010. Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. Bioforsk FOKUS 5(2):176-177.
Bakken, A.K. 2010. Mytar om matproduksjonen. Nationen 83(14.4.2010):28.
Bakken, A.K. 2010. Replikk til Svenn Arne Lie. Nationen 3. mai:s19.
Bakken, A.K., Höglind, M. & Lunnan, T. 2010. Hausteregime for svært godt grovfôr på Jæren, i Valdres og i Trøndelag. Bioforsk FOKUS 5(2):170-171.
Bakken, A.K., Johansen, A. & Synnes, O.M. 2010. Quality of grass silages wilted as swathed or wide-spread crop. Grassland Science in Europe 15:455-457.
Bakken, A.K., Lunnan, T. & Höglind, M. 2009. Avling og artssamansetjing med tidleg og hyppig slått. BUSKAP 60(7):46-47.
Bakken, A.K.2010. Beitebasert produksjon som overordna mål?. Nationen (50/2010):18.
Beiting med sau – effekter på biomangfold
Beiting med sau – effekter på biomangfold
Bele, B. & Grenne, S. 2010. Uønska planter-en trussel? Foredrag. Mære, 28.09.2010.
Bele, B. & Grenne, S.N. 2010. Kvithamardag med fokus på beiteplanter, mat og matkvalitet. Foredrag. 17.11.2010.
Bele, B. & Nilsen, S. 2009. Slått av næringsrik veikant - effekter av ulike skjøtselstiltak på Fosen, Sør-Trøndelag. Sluttrapport. Bioforsk Rapport 4(171), 36s.
Bele, B. & Norderhaug, A. 2011. Beitemønster hos melkekyr på fjellbeite. Poster under fagmessen Agrisjå, Stjørdal, 26.august
Bele, B. & Norderhaug, A. 2011. Do old and modern milk cow breeds prefer different plants? -an ongoing Norwegian-Swedish NordGen-project. Bioforsk TEMA(10):6.
Bele, B. & Norderhaug, A. 2011. Er det forskjeller i beitepreferanser mellom gamle moderne kuraser? - et norsk-svensk NordGen-prosjekt som skal avsluttes i 2011. Bioforsk TEMA (9):6.
Bele, B. & Norderhaug, A. 2011. Grazing behavior in two milk cow herds in the summer farming landscape of Budalen. Poster, Conference People and Nature in Mountains - changing land use and landscape dynamics, Trondheim 21. september
Bele, B. & Norderhaug, A. 2011. Kortreist mat - med fokus på kua som tradisjonsbærer. Foredrag under Inspirasjonsseminar Lokal Mat ved Lian restaurant, 23 mai.
Bele, B. & Svalheim, E. 2011. Planter og tradisjon - innblikk i Ove Arbo Høeg sitt livsverk. Foredrag under konferansen Mennesket og Naturarven, Tjøme 16. november
Bele, B. & Svalheim, E.J. 2011. Videreutvikling og komplettering av bokverket Planter og tradisjon gjennom innsamling av ny kunnskap. Bioforsk Rapport 6(50):7s.
Bele, B. 2009. Oppfølging av restaurering og skjøtsel i Gaulosen, Melhus, Sør-Trøndelag - Vegetasjonsanalyser og skjøtselsvurderinger 2003 og 2009.. Bioforsk Rapport 4(154):34s.
Bele, B. 2011. Har mat produsert i fjellet spesielle kvaliteter? Foredrag under seterdager i Høstdalen, Alvdal 7. juli.
Bele, B. 2011. Slåttedag - fokus på biologisk mangfold og tradisjonell bruk av planter. Foredrag under slåttedag i Beitlandet Stjørdal 16. juli.
Bele, B. 2011. Slåttemark - hvorfor og hvordan kan vi ta vare på den?. Foredrag under møte for Slåttelauget i Nord-Trøndelag,23 november
Bele, B. Kulturlandskapet som ressurs - kvaliteter og mangfold i seterlandskapet. Norsk seterkultur, budeietreffet 2010. Brøttum 9. april 2010.
Bele, B. Østerlie, M. & Norderhaug, A. 2010. Food production on species-rich alpine pastures. Proceedings 23rd General Meeting of the European Grassland Federation. Kiel, Germany, August 29th-September 2nd 2010.
Bele, B., Norderhaug, A., Thingstad, P., Ødegaard, F. & Falkdalen, U. 2011. Skjøtselsplan og bevaringsmål for Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Bioforsk RAPPORT 6(10):72.
Bele, B., Norderhaug, A., Tunón, H. & Axelsson Linkowski, W. 2011. Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid - sluttrapport Interreg småprosjekt. Bioforsk Rapport 6(72):25.
Bele, B., Sickel, H., Lunnan, T., Norderhaug, A., Østerlie, M., Abrahamsen, R., Nilsen, L. & Ohlson, M. 2009. Landscape qualities as a potential for alpine agriculture. 15th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network:7-9.
Bele, B., Sickel, H., Lunnan, T., Norderhaug, A., Østerlie, M., Abrahamsen, R., Nilsen, L. & Ohlson, M. 2009. Landscape qualities as a potential for alpine agriculture. Proceedings of the 15th Meeting of the FAO CIHEAM Mountain Pastures Network:157-160.
Bele, B., Sickel, H., Norderhaug, A., Østerlie, M. & Lunnan, T. 2009. Landscape qualities as a potential for alpine agriculture. 15th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network.
Bele, B., Svalheim, E.J. & Norderhaug, A. 2011. Bondens kulturmarksflora for Sørlandet. Bioforsk FOKUS 6(4):120s.
Bele, B., Svalheim, E.J. & Norderhaug, A. 2011. Bondens kulturmarksflora for Østlandet. Bioforsk FOKUS 6(3):121s.
Bele, B., Østerlie, M. & Norderhaug, A. 2009. Smaken av Trøndelag. Kronikk i Trønder-avisa 17.09.:1s.
Bergjord, A.K. 2010. Modellering av overvintringsskader og frosttoleranse i høsthvete. Bioforsk FOKUS 5(2):114-115.
Certain, G., Skarpaas, O., Bjerke, J., Fremstad, E., Lindholm, M., Nielsen, J., Norderhaug, A., Oug, E., Perdersen, H., Schartau, A., Storaunet, K., Van der Meeren, G., Aslaksen, I., Engen, S., Garnåsjordet, P., Kvaløy, P., Lillegård, M., Yoccoz,, G. & Nybø, S. 2011. The nature Index: A general framework to synthetize knowledge on the state of biodiversity. PLoS Biology.
Do we obtain representative data sets in ecological studies of semi-natural grasslands?
Edvardsen, A., Halvorsen, R., Norderhaug, A., Pedersen, O. & Rydgren, K. 2010. Habitat specificity of patches in modern agricultural landscapes. Landscape Ecology 25(7):1071-1083.
Evaluations of ecosystem services from vegetation in semi-natural boreal landscapes
Fjellnøkleblom – et lite eventyr fra det historiske seterlandskapet?
1-50 av 146 | Neste 50 Siste 46

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a