NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aakerøy, P. & Kitterød, N. 2010. Grunnvannsobservasjoner 2007-2010 i Tussebekken, Oppegård. Bioforsk Notat:6s
Aakerøy, P. & Kløve, B. 2010. GENESIS - Groundwater and Dependent Ecosystems. Foredrag. Oslo, 13.01.2010.
Aakerøy, P. 2010. Etablering av felles vannforsyning for hyttefeltet Rostberget – Blåkollen. En vurdering av hydrogeologiske forhold på Veståsen i Søndre Land kommune. Bioforsk RAPPORT 5(114):14s.
Aakerøy, P. 2011. Drikkevannsbrønner langs ny fv. 40 Helle – Lofthus, Rollag kommune. En forundersøkelse. Bioforsk RAPPORT 6(96):16.
Aakerøy, P. 2011. Grunnundersøkelser for infiltrasjon. Poster. Trondheim, 15.02.2011.
Aakerøy, P. 2011. Grunnvannsobservasjoner fra 2007 til 2011, Tussebekkdalen, Oppegård kommune. Bioforsk RAPPORT 6(139):8.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av drikkevannsbrønn langs riksvei 7, Sokna – Ørgenvika, Ringerike kommune. En hydrologisk vurdering for Hæhre Entrepenør AS. Bioforsk RAPPORT 6(101):12.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av overvåkningsbrønner – Lågen Potetpakkeri AS. Bioforsk RAPPORT 6(4):10s.
Aakerøy, P. A. og Hanserud, O. S. 2011. Store infiltrasjonsanlegg i jord – eksempler fra norsk potetindustri. Poster på Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU, Trondheim 14-15 februar.
Aakerøy, P.A. 2010. Etablering av ny borebrønn ved Nydalshytta, Lillomarka. En vurdering av hydrogeologiske forhold. 5(61):17.
Agawin, N., Tovar-Sànchez, A., Knoth de Zarruk, K., Duarte, C. & Agusti, A. 2013. Variability in the abundance of Trichodesmium and nitrogen fixation activities in the subtropical NE Atlantic. Journal of Plankton Research 35(5):1126-1140.
Aleixo, A., Queiroga, H., Xenarios, S. & Lillebø, A. 2014. Catch estimates and bioecomomic analysis of bait digging: the case of the tube worm Diopatra neapolitana. Bioforsk RAPPORT 9(136):31s.
Alexis, M., Rumpel, C., Knicker, H., Leifeld, J. & Rasse, D. 2010. Thermal alteration of organic matter during a shrubland fire: A field study. Organic Geochemistry 41(7):690-697.
Almvik, M., Eklo, O.M., Bolli, R., , M., Moni, C., Kværner, J., Sveistrup, T.E. & Haugland, E. 2005. Hva skjer med glyfosat i norsk jord? Grønn kunnskap 9(2):159-164.
Almvik, M., Eklo, O.M., Bolli, R., Stenrød, M., Moni, C., Sveistrup, T.E., Kværner, J. & Haugland, E. 2005. Hva skjer med glyfosat i norsk jord? Gartneryrket (3):16-18.
Ambrose, W., Carrol, M., La Rosa, S., Aspholm, P., Christensen, G. & Larsen, B. 2013. Growth variability and shell mineralogy of the Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) from Finnmark, Norway.
Amundsen, C. & Hartnik, T. 2009. Screening of polyfluorinated organic compounds (PFCs) at four fire training facilities in Norway.
Amundsen, C., Linjordet, R. & Haraldsen, T. 2012. Miljøgifter i restprodukter fra fiskeoljeindustrien. Vurderinger ved bruk i biogassanlegg.. Bioforsk Rapport 7(35):46s.
Amundsen, C., Linjordet, R. & Haraldsen, T. 2012. Miljøgifter i restprodukter fra fiskeoljeindustrien. Vurderinger ved bruk i biogassanlegg.. Bioforsk RAPPORT 7(35):46s.
Andersen, H., Blicher-Mathiesen, G., Bechmann, M., Povilaitis, A., Iital, A., Lagzdins, A. & Kyllmar, K. 2015. Reprint of “Mitigating diffuse nitrogen losses in the Nordic-Baltic countries". Agriculture, Ecosystems & Environment 198:127-134.
Andersen, H., Blicher-Mathisen, G., Bechmann, M., Povilaitis, A., Iital, A., Lagzdins, A. & Kyllmar, K. 2014. Mitigating diffuse nitrogen losses in the Nordic-Baltic countries. Agriculture, Ecosystems & Environment 195:53-60.
Annamali, H., Prasanna, V., Hafner, J., Nagothu, U. & Kitterød, N. 2010. Modelling the present and future climate over the Cauvery river basin in India. In: Nagothu, U.S., Geetha Lakshmi, V., Annamalai, H. & Lakshman, A. (Eds). Sustaining Rice Production on a Warmer Planet: Linking Science, Stakeholders and Policy. Pp 55-77. MacMillan Publishers, New Delhi.
Arnoldussen, A., Forbord, M., Grønlund, A., Hillestad, M., Mittenzwei, K., Pettersen, I. & Tufte, T. 2014. Økt matproduksjon på norske arealer.. Rapport (6):99s.
Arukwe, A., Eggen, T., Möder, M. 2012. Solid Waste Deposits as a significant source of emerging concern to the aquatic and terrestrial environments – a developing country case study from Owerri, Nigeria. Sci. Total Environ.
Avbøtende tiltak: Jordflytting
Balashov, E., Buchkina, N., Rizhiya, E. & Farkas, C. 2014. Field validation of DNDC and SWAP models for temperature and water content of loamy and sandy loam Spodosols. International Agrophysics 28(2):133-142.
Banasik, K., Øygarden, L. & Hejduk, L. 2011. Lessons learnt: summary of experiences and further recommendations. Warsaw University of LIfe Sciences Press. In: Prediction and the reduction og diffuse pollution, solid emission and extreme flows from rural areas- a case study of small agricultural catchments. (eds) Kazimierz Banasik, Lillian Øygarden, Leszek Hejduk:225-235.
Bechmann, M. & Skarbøvik, E. Virker tiltakene i Morsa? Kronikk i Moss avis 05.10.2010
Bechmann, M. & Skøien, S. 2011. Kostnadseffektivitet av tiltak – Er tiltak I landbruket de billigste?
Bechmann, M. & Stålnacke, P. 2011. Närsaltkonsentrasjoner och trender i vattendrag kring Östersjön.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2010. Critical Source Areas of Nutrient Losses from Agriculture in Norway. Acta Horticulturae 852:63-72.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2011. 5 års fokus på fosfortiltak – ser vi noen forbedring i vannkvaliteten?
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2011. Effect of mitigation methods in the catchment of lake western Vansjø.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2011. Jordbrukets nitrogen og fosforutslipp – status og trender.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2011. The Norwegian phosphorus index for assessing risk of phosphorus transfer from agricultural areas in Norway.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2012. Effekt av tiltak i nedbørfeltet til vestre Vansjø.
Bechmann, M. & Øgaard, A. 2014. Monitoring effects of mitigation methods from field to catchment scale. NJF Report 10(3):22-21.
Bechmann, M. 2009. Efficient mitigation of P losses by focusing on high risk areas. Foredrag. Magdeburg, 09.09.2009.
Bechmann, M. 2009. Fem års overvåking av bekker rundt vestre Vansjø - ser vi noen forbedring? Foredrag. Moss, 13.10.2009.
Bechmann, M. 2009. Fosforläckage från frilandsodling av trädgårdsgrödor. Foredrag. Hässleholm, 01.10.2009.
Bechmann, M. 2010. Fem års fokus på redusert P-gjødsling – hvor mye fosfor er spart og ser vi noen forbedring i vannkvaliteten? Foredrag. Våler, 09.04.2010.
Bechmann, M. 2011. Agricultural pollution and measures to improve water quality in Norway.
Bechmann, M. 2011. Effect of soil management on soil erosion and phosphorus losses - from plot to catchment scale.
Bechmann, M. 2011. Jordbrukets nitrogen- og fosforutslipp - status og trender. Vann 46(3):357-366.
Bechmann, M. 2011. Nye vurderinger av effekter av tiltak.
Bechmann, M. 2011. Næringsbalanser og avrenningstap i jordbruksområder (JOVA) – verktøy for å estimere avrenningstap for jordbruket.
Bechmann, M. 2011. State of the art in nitrogen loss from small agricultural catchments.
Bechmann, M. 2011. Tiltak i landbruket – hva vet vi om effekter og kostnader.
Bechmann, M. 2011. Tiltak og driftsendringer i jordbruket – effekt på vannkvalitet.
Bechmann, M. 2012. Nitrogentap og næringsbalanser frau like dyrkingssystem – 20 år med JOVA-overvåking.
1-50 av 788 | Neste 50 Siste 38

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a