NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Prosjekter
  • Samtlige prosjekter i Bioforsk  er registrert i denne oversikten.





En forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet. Målet er å framskaffe resultater for godkjennin

Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar har i samarbeid med Matteknologisk utdanning, HIST satt i gang et treårig prosjekt kalt "Kortreist mat og sm

Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar er i samarbeid med HIST (Avdeling for mat og medisinsk teknologi) i gang med et treårig prosjekt&nbs

Bioforsk Midt-Norge gjennomførte i første halvdel av 2011, Interreg-forprosjektet Seterbrukets biologiske kulturar

Bioforsk Midt-Norge har i 2011 gjennomført prosjektet utvikling av "Bondens kulturmarksflora for Østlandet" og "Bondens kulturmarksfl

I Møre og Romsdal ble arbeidet med Handlingsplan for slåttemark igangsatt i 2010. Målsetningen for arbeidet e

I Sør-Trøndelag, ble arbeidet med Handlingsplan for slåttemark ogHandlingsplan for kystlynghei igangsatt i 20

I Nord-Trøndelag ble arbeidet med Handlingsplan for
slåttemark
igangsatt i 2011. Målsetningen for arbeidet er at

Prosjektet består i å utarbeide skjøtselsplan og bevaringsmål for Ørin naturreservat, Verdal kommune i Nord-Tr&osla

Det norske kulturlandskapet preges i dag av gjengroing. Denne utviklingen har etter hvert resultert i at
både de gamle, semi-naturlige (

1-10 av 17 | Siste 7