Gangveier kan tilgrises av overkjørte brunskogssnegl. Foto: Arild Andersen